Contributie 2023

Contributie en Afdracht Atletiekunie 2023

 
Voor 2023 is tijdens de afgelopen ledenvergadering ingestemd met een contributieverhoging. Dit komt voornamelijk als gevolg van dalende inkomsten, de gestegen energieprijzen, gestegen prijzen goederen, aanpassing trainersvergoedingen en de renovatie van de baan. Daarnaast is er gekozen voor een andere opzet van de contributie:
 
  • Basiscontributie per leeftijdscategorie waarbij geen differentiatie is tussen baan- en hardloopleden, waarbij je maximaal twee maal per week traint.
  • Naast de basiscontributie een aanvullende contributie voor leden die:
    • 3-4 keer per week trainingen aangeboden krijgen
    • 5 of meer trainingen per week aangeboden krijgen
  • Het verkleinen van het verschil in contributie dat er met name bij de oudere leden ten opzichte van atletiekverenigingen in onze regio bestaat.
 
De indeling is op voorspraak van de betreffende trainers en de Technische Commissies. Bij gebruik externe faciliteiten (bv. indoorfaciliteiten zoals Dordrecht en Naaldwijk) betaald door PAC Rotterdam, val je automatisch onder de aanvullende contributie regeling (ongeacht het totaal aantal aangeboden trainingen). Een aangeboden training is een training onder leiding van een trainer of een training met of zonder begeleiding in het krachthonk. Dit geldt voor zowel de baan- als de hardloopleden. De tarieven voor de extra trainingen die tot en met 2022 gelden komen hiermee te vervallen.
 
De contributie is zoals altijd per kwartaal per 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober verschuldigd. De verplichte afdracht aan de Atletiekunie is per 1 januari van ieder jaar verschuldigd. Nieuwe leden betalen de afdracht bij aanvang van hun lidmaatschap en vervolgens ieder jaar op 1 januari. De tarieven voor 2023 zijn als volgt:

Contributie (exclusief afdracht Atletiekunie)

 

per kwartaal

per jaar

Ienieminies

€ 28,50

€ 114,00

ABCD Pupillen

€ 49,25

€ 197,00

ABCD Junioren

€ 58,00

€ 232,00

Senioren/Masters/Bootcamp

€ 55,00

€ 220,00

Senioren/Masters/Bootcamp zonder wedstrijdlicentie

€ 55,00

€ 220,00

Masters/Bootcamp 65+

€ 50,00

€ 200,00

Masters/Bootcamp 65+ zonder wedstrijdlicentie

€ 50,00

€ 200,00

G-atletiek   

€ 29,75

€ 119,00

Running Blind   

€ 27,50   

 

€ 110,00

Wandelaars   1x per week

€ 33,75  

€ 135,00

Wandelaars   2x per week   

€ 50,00   

€ 200,00

Gezin*

afhankelijk van gezinssamenstelling

€ 625,00 (excl. afdracht Atletiekunie, wedstrijdgeld en extra bijdrage)

Afdracht Atletiekunie (jaarlijks)

   

Ienieminies

€ 25,35

ABCD Pupillen

€ 25,35

ABCD Junioren

€ 33,20

Senioren/masters/masters 65+

€ 44,15

Senioren/masters/masters 65+ zonder wedstrijdlicentie

€ 18,80

G-atletiek, Running Blind, Wandelaars en Bootcamp

€ 18,80

Gezin*

afhankelijk van gezinssamenstelling 

Totaal te betalen

 

1e kwartaal

2e, 3e en 4e kwartaal

Ienieminies

€ 53,85

€ 28,50

ABCD Pupillen

€ 83,35  

€ 49,25

ABCD Junioren

€ 91,20

€ 58,00

Senioren/Masters/Bootcamp

€ 99,15

€ 55,00

Senioren/Masters/Bootcamp zonder wedstrijdlicentie

€ 73,80

€ 55,00

Masters/Bootcamp 65+

€ 94,15

€ 50,00

Masters/Bootcamp 65+ zonder wedstrijdlicentie

€ 68,80

€ 50,00

G Atletiek   

€ 48,55

€ 29,75

Wandelaars   1x per week

€ 52,55

€ 33,75

Wandelaars   2x per week

€ 68,80

€ 50,00

Gezin*

afhankelijk van gezinssamenstelling

*Gezin: uitsluitend die situatie waarin sprake is van tenminste een kind van 19 jaar of jonger die met ouder(s) / verzorg(st)er(s) lid is van PAC.

Inschrijfgeld éénmalig: € 25,00

De tarieven voor de aanvullende contributie zijn als volgt vastgesteld: 

CATEGORIE    GROEP    KWARTAAL     JAAR
U14/U16 junioren U14, U16 Selecties
€ 12,50      50,00
  U14/U16, deelname specialisatietraining of juniorenloopgroep € 12,50      50,00
U18/U20 junioren U18/U20, 3 of 4 tr/wk € 12,50      50,00
  U18/U20, 5 of meer tr/wk € 18,75      75,00
Senioren/Masters 3 of 4 tr/wk € 12,50      50,00
  5 of meer tr/wk € 18,75      75,00
    TRAINING  
Pupillen/Basis junioren Extra trainingen (geen spec.tr) €   2,50  

Donateurs: € 55,00 
Wil je de club anders ondersteunen, dan is het donateurschap een goede optie. Als donateur ondersteun je het werk van onze vereniging en kunnen wij onze sportieve doelstellingen in stand houden. Het donateurschap kost slechts € 55,00 per jaar. Je ontvangt het clubblad, je bent welkom bij activiteiten en evenementen georganiseerd door de vereniging. Interesse? Stuur een mail naar bureau.pac@gmail.com

Kortlopend lidmaatschap (3 maanden; eenmalig): Dit is alleen voor starters Hardlopen€ 57,50 (dus niet voor baan, bootcamp, G atletiek, Running Blind of wandelen). Bij het Kortlopend lidmaatschap is er geen mogelijkheid om gebruik te maken van de Rotterdampaskorting.

Ledenpas: de Atletiekunie is sinds 1 januari 2017 gestopt met het verstrekken van de hard copy ledenpas. Deze hard copy ledenpas (welke na ontvangst van de digitale ledenpas niet meer geldig is) is vervangen door een digitale ledenpas, met name ingevoerd vanwege duurzaamheid en de kostenbesparing. Voor meer informatie over hoe deze digitale ledenpas te verkrijgen verwijzen wij naar de informatie van de Atletiekunie hierover.

Verschil tussen Recreant en wedstrijdatleet: De jeugd t/m U20 wordt standaard aangemeld met wedstrijdlicentie. Volwassenen hebben de keus tussen een lidmaatschap met of zonder wedstrijdlicentie. Een uitleg over het verschil is te vinden op de site van de Atletiekunie. 

Rekeningnummer contributies: NL02 INGB 0000 1902 01 RAV PRO PATRIA ALO COMBINATIE PAC

Opzeggen:
meer info is hier te vinden

Rotterdampaskorting

Wij wijzen u op de mogelijkheid gebruik te maken van de Rotterdampaskorting van € 25,00 op de reguliere jaarcontributie (dus dit geldt niet voor het Kortlopend lidmaatschap of Donateurs). Wilt u hiervoor in aanmerking komen, stuur dan een kopie van de voorkant van de pas naar ledenadm.pac@gmail.com

Het Rotterdampas jaar loopt van 1 maart t/m 28 februari. Het verzoek tot korting moet vóór 1 maart van elk jaar (opnieuw) worden ingediend. Achteraf korting wordt niet verleend!

Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam

Alle kinderen moeten kunnen sporten’. Dat is het motto dat het Jeugdfonds Sport & Cultuur hanteert. Ook in Rotterdam kunnen kinderen van financieel minder draagkrachtige ouders door dit fonds sporten.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam richt zich op Rotterdamse kinderen van 4 tot en met 17 jaar, waarvan het gezinsinkomen niet meer is dan 120% van het wettelijk geldende minimum. Het fonds richt zich op deze doelgroep, zodat financiën nooit een belemmering zijn om kinderen te kunnen laten sporten. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam vergoedt de contributie van een sportvereniging. 

Een aanvraag verloopt altijd via een intermediair. Dit zijn personen die op een professionele manier bezig zijn met jeugd, zoals een medewerker van Bureau Jeugdzorg of een leerkracht op school. Alleen erkende intermediairs kunnen aanvragen indienen. De sportverenigingen ontvangen een e-mail zodra een aanvraag voor een lidmaatschap bij die bewuste vereniging wordt goedgekeurd. In deze e-mail staat informatie over de aanvraag en wordt de vereniging verzocht de consulent van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam de factuur te versturen voor het aangevraagde lidmaatschap. Zodra zij deze factuur hebben ontvangen, kan de betaling worden uitgevoerd. Ouders van kinderen ontvangen dus nooit geld. Meer informatie vindt u op de site van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam.

Voor vragen kunt u het Jeugdsportfonds telefonisch bereiken op 010-4790137 of via e-mail op rotterdam@jeugdfondssportencultuur.nl

(typfouten voorbehouden!)

Contributie Overzicht