Beleid ongewenst gedrag en vertrouwenspersoon

PAC wil natuurlijk een veilige atletiekvereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met atletiek en zich thuis voelt binnen de vereniging. Met elkaar doen we er immers alles aan om juist zaken als ‘pesten’, conflicten en ruzie, discrimineren en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen.

De reden waarom iemand zich zo opstelt doet er niet toe om vast te stellen of er sprake is van ongewenste intimiteiten, agressie of geweld. Zelfs de toerekeningsvatbaarheid van een sportbetrokkene speelt geen rol. De praktijk is overigens wel een heel stuk ingewikkelder, immers, wat de één als hinderlijk ervaart, hoeft de ander niet te storen.

Dat is dan ook één van de redenen waarom PAC een vertrouwenspersoon heeft aangesteld. Een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft.

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenspersoon van Atletiekvereniging PAC ?

Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen de vereniging of binnen jouw trainingsgroep wel klopt, dan ben je welkom bij de vertrouwenspersoon. In het algemeen is dit wanneer er sprake is van machtsmisbruik in afhankelijkheid situaties, dit kan zich uiten in:

  • pesten en gepest worden;
  • 'grensoverschrijdend' gedrag: Wat betreft bedreigen, discrimineren, afpakken, vernielen, bezeren, agressie, geweld;
  • het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort (buitensluiten);
  • 'grensoverschrijdend' gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een groepslid, trainer of coach ervaar je als onprettig;
  • een vermoeden van ‘grensoverschrijdend' gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft;
  • je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/de trainingsgroep;
  • je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is;
  • iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag;
  • het feit of je vraag bij de vertrouwenspersoon van PAC op de juiste plaats is.

De vertrouwenspersoon van atletiekvereniging PAC is 

Mw. Lubna Sharwani

U kunt haar bereiken via email: vertrouwenspersoon@pacrotterdam.nl

Vermeldt uw telefoonnummer, u wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld

Het gesprek met de vertrouwenspersoon blijft altijd vertrouwelijk, tenzij u samen anders beslist.