Contributie 2024

Contributie en Afdracht Atletiekunie 2024

Voor 2024 is tijdens de afgelopen ledenvergadering ingestemd met een contributieverhoging.

Basiscontributie
Bij het vaststellen van de basiscontributies verenigingsleden 2024 (Basiscontributie per leeftijdscategorie waarbij geen differentiatie is tussen baan- en hardloopleden, waarbij je maximaal twee maal per week traint) is uitgegaan van een indexering van 6,4%.  Hierbij sluiten wij aan bij de prijsindex van het CBS. De prijsindex betreft de gemiddelde prijsontwikkeling over 2021 en 2022. 

Let op: in dit contributievoorstel is nog geen rekening gehouden met een eventuele verhoging van de huur door de gemeente Rotterdam/sportbedrijf vanwege de uitbreiding van de baan van 6 naar 8 lanen. Dit is nog onderwerp van gesprek tussen gemeente Rotterdam/sportbedrijf en PAC. De eventuele consequenties voor de contributie 2024 volgen zodra hier meer duidelijkheid over is.
 
  • Basiscontributie per leeftijdscategorie waarbij geen differentiatie is tussen baan- en hardloopleden, waarbij je maximaal twee maal per week traint.
  • Naast de basiscontributie een aanvullende contributie voor leden die:
    • 3-4 keer per week trainingen aangeboden krijgen
    • 5 of meer trainingen per week aangeboden krijgen
De indeling is op voorspraak van de betreffende trainers en de Technische Commissies. Bij gebruik externe faciliteiten (bv. indoorfaciliteiten zoals Dordrecht, Breda en/of Naaldwijk) betaald door PAC Rotterdam, val je automatisch onder de aanvullende contributie regeling (ongeacht het totaal aantal aangeboden trainingen). Een aangeboden training is een training onder leiding van een trainer of een training met of zonder begeleiding in het krachthonk. Dit geldt voor zowel de baan- als de hardloopleden. De tarieven voor de extra trainingen die tot en met 2023 gelden komen hiermee te vervallen.
 
De contributie is zoals altijd per kwartaal per 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober verschuldigd. De verplichte afdracht aan de Atletiekunie is per 1 januari van ieder jaar verschuldigd. Nieuwe leden betalen de afdracht bij aanvang van hun lidmaatschap en vervolgens ieder jaar op 1 januari. De tarieven voor 2024 zijn als volgt:

Contributie per kwartaal/per jaar (exclusief de verplichte bondsbijdrage Atletiekunie)

 

per kwartaal

per jaar

Ienieminies <U7

€ 30,25

€ 121,00

Pupillen U8 t/m U12

€ 52,50

€ 210,00

Junioren U14 t/m U20

€ 61,75

€ 247,00

Senioren/Masters/Bootcamp met wedstrijdlicentie

€ 58,50

€ 234,00

Senioren/Masters/Bootcamp zonder wedstrijdlicentie

€ 58,50

€ 234,00

Masters/Bootcamp 65+ met wedstrijdlicentie

€ 53,25

€ 213,00

Masters/Bootcamp 65+ zonder wedstrijdlicentie

€ 53,25

€ 213,00

G-atletiek   

€ 31,75

€ 127,00

Running Blind

€ 29,25

€ 117,00

Wandelaars   1x per wk

€ 36,00 

€ 144,00

Wandelaars   2x per wk   

€ 53,25  

€ 213,00

Gezin*

afhankelijk van gezinssamenstelling

€ 665,00 (excl. afdracht Atletiekunie, wedstrijdgeld en extra bijdrage)

Verplichte jaarlijkse bondsbijdrage Atletiekunie:
De verplichte bondsbijdrage aan de Atletiekunie is per 1 januari van ieder jaar verschuldigd. Nieuwe leden betalen de verplichte bondsbijdrage bij aanvang van hun lidmaatschap en vervolgens ieder jaar op 1 januari.

   

Ienieminies <U7

€ 27,00

Pupillen U8 t/m U12

€ 27,00

Junioren U14 t/m U20

€ 35,40

Senioren/masters/masters 65+ met wedstrijdlicentie

€ 47,00

Senioren/masters/masters 65+ zonder wedstrijdlicentie

€ 20,00

G-atletiek, Running Blind, Wandelaars en Bootcamp

€ 20,00

Gezin*

afhankelijk van gezinssamenstelling 

Wat betaal je dan per kwartaal?
In het 1e kwartaal is het bedrag altijd hoger dan de daarop volgende kwartalen in verband met de verplichte bondsbijdrage aan de Atletiekunie. Dit geldt niet voor nieuwe leden. Zij betalen de verplichte bondsbijdrage bij aanvang van hun lidmaatschap en vervolgens ieder jaar op 1 januari

 

1e kwartaal

2e, 3e en 4e kwartaal

Ienieminies <U7

€ 57,25

€ 30,25

Pupillen U8 t/m U12

€ 79,50 

€ 52,50

Junioren U14 t/m U20

€ 97,15

€ 61,75

Senioren/Masters/Bootcamp met wedstrijdlicentie

€ 105,50

€ 58,50

Senioren/Masters/Bootcamp zonder wedstrijdlicentie

€ 78,50

€ 58,50

Masters/Bootcamp 65+ met wedstrijdlicentie

€ 100,25

€ 53,25

Masters/Bootcamp 65+ zonder wedstrijdlicentie

€ 73,25

€ 53,25

G Atletiek   

€ 51,75

€ 31,75

Running Blind  

€ 49,25

€ 29,25

Wandelaars   1x per wk

€ 56,00

€ 36,00

Wandelaars   2x per wk

€ 73,25

€ 53,25

Gezin*

afhankelijk van gezinssamenstelling

*Gezin: uitsluitend die situatie waarin sprake is van tenminste een kind van 19 jaar of jonger die met ouder(s) / verzorg(st)er(s) lid is van PAC.

Inschrijfgeld éénmalig: € 25,00

De tarieven voor de aanvullende contributie zijn als volgt vastgesteld: 

CATEGORIE    GROEP    KWARTAAL     JAAR
U14/U16 junioren U14, U16 Selecties
€ 18,75      75,00
  U14/U16, deelname specialisatietraining of juniorenloopgroep € 18,75      75,00
U18/U20 junioren U18/U20, 3 of 4 tr/wk € 18,75      75,00
  U18/U20, 5 of meer tr/wk € 25,00      100,00
Senioren/Masters 3 of 4 tr/wk € 18,75      75,00
  5 of meer tr/wk € 25,00      100,00
  Selectie groepen Hardlopen € 18,75     75,00
    TRAINING  
Pupillen Extra trainingen (geen specialisatie!) wordt per extra training bepaald  

Passief/rustend lid: € 60,00
Het passief cq rustend lidmaatschap is uitsluitend bedoeld voor die leden die niet langer actief deelnemen aan de activiteiten van PAC Rotterdam, waaronder het volgen dan wel geven van training en/of wedstrijden en het gebruik van de faciliteiten in brede zin met uitzondering van de kantine. Dit lidmaatschap geeft wel het recht om deel te nemen aan de ALV inclusief stemrecht. Als passief cq rustend lid wordt u niet aangemeld bij de Atletiekunie.

Donateurs:
€ 60,00 
Wil je de club anders ondersteunen, dan is het donateurschap een goede optie. Als donateur ondersteun je het werk van onze vereniging en kunnen wij onze sportieve doelstellingen in stand houden. Het donateurschap kost slechts € 60,00 per jaar. Je ontvangt het clubblad, je bent welkom bij activiteiten en evenementen georganiseerd door de vereniging. Interesse? Stuur een mail naar bureaupac@pacrotterdam.nl

Kortlopend lidmaatschap (3 maanden; eenmalig): Dit is alleen voor starters Hardlopen€ 61,00 (dus niet voor baan, bootcamp, G atletiek, Running Blind of wandelen). Bij het Kortlopend lidmaatschap is er geen mogelijkheid om gebruik te maken van de Rotterdampaskorting.

Ledenpas: de Atletiekunie is sinds 1 januari 2017 gestopt met het verstrekken van de hard copy ledenpas. Deze hard copy ledenpas (welke na ontvangst van de digitale ledenpas niet meer geldig is) is vervangen door een digitale ledenpas, met name ingevoerd vanwege duurzaamheid en de kostenbesparing. Voor meer informatie over hoe deze digitale ledenpas te verkrijgen verwijzen wij naar de informatie van de Atletiekunie hierover.

Verschil tussen Recreant en wedstrijdatleet: De jeugd t/m U20 wordt standaard aangemeld met wedstrijdlicentie. Volwassenen hebben de keus tussen een lidmaatschap met of zonder wedstrijdlicentie. Een uitleg over het verschil is te vinden op de site van de Atletiekunie. 

Rekeningnummer contributies: NL02 INGB 0000 1902 01 RAV PRO PATRIA ALO COMBINATIE PAC

Opzeggen:
meer info is hier te vinden

Rotterdampaskorting: Wij wijzen u op de mogelijkheid gebruik te maken van de Rotterdampas korting van € 25,00 op de reguliere jaarcontributie (dus dit geldt niet voor het Kortlopend lidmaatschap of Donateurs). Wilt u hiervoor in aanmerking komen, stuur dan een kopie van de voorkant van de pas of een screenshot uit de Rotterdampas app naar ledenadministratie@pacrotterdam.nl

Het Rotterdampas jaar loopt van 1 maart t/m 28 februari. Het verzoek tot korting moet vóór 1 maart van elk Rotterdampas jaar (opnieuw) worden ingediend. Achteraf korting wordt niet verleend!

Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam: "Alle kinderen moeten kunnen sporten". Dat is het motto dat het Jeugdfonds Sport & Cultuur hanteert. Ook in Rotterdam kunnen kinderen van financieel minder draagkrachtige ouders door dit fonds sporten.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam richt zich op Rotterdamse kinderen van 4 tot en met 17 jaar, waarvan het gezinsinkomen niet meer is dan 120% van het wettelijk geldende minimum. Het fonds richt zich op deze doelgroep, zodat financiën nooit een belemmering zijn om kinderen te kunnen laten sporten. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam vergoedt de contributie van een sportvereniging. 

Een aanvraag verloopt altijd via een intermediair. Dit zijn personen die op een professionele manier bezig zijn met jeugd, zoals een medewerker van Bureau Jeugdzorg of een leerkracht op school. Alleen erkende intermediairs kunnen aanvragen indienen. De sportverenigingen ontvangen een e-mail zodra een aanvraag voor een lidmaatschap bij die bewuste vereniging wordt goedgekeurd. In deze e-mail staat informatie over de aanvraag en wordt de vereniging verzocht de consulent van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam de factuur te versturen voor het aangevraagde lidmaatschap. Zodra zij deze factuur hebben ontvangen, kan de betaling worden uitgevoerd. Ouders van kinderen ontvangen dus nooit geld. Meer informatie vindt u op de site van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam.

Voor vragen kunt u het Jeugdsportfonds telefonisch bereiken op 010-4790137 of via e-mail op rotterdam@jeugdfondssportencultuur.nl

(typfouten voorbehouden!)