Prestatiegroepen

Onder prestatiegerichte groepen verstaan we bij PAC Rotterdam groepen die serieus trainen om prestaties te verbeteren dan wel om het niveau te behouden. Er wordt deelgenomen aan wedstrijden dan wel prestatielopen, maar dit zal niet voor alle lopers gelden.  De sociale binding binnen deze groepen is ongeveer even belangrijk als het neerzetten van prestaties.

Er wordt serieus getraind om prestaties te verbeteren, dan wel niveau te behouden. Door het inzetten van assistent trainers kan binnen één groep training op verschillende niveaus en voor verschillende doelen worden aangeboden. ( bijv. een deel traint voor de marathon een ander deel voor de 10 km, maar ook op verschillende snelheden .

De knoppen geven de tijd aan op de 10 km per groep. Deze tijden zijn niet exact, sommige groepen hebben afwijkende tijden, de tijd geeft aan waar het zwaartepunt ligt.

Onder de knoppen kunnen meerdere groepen staan.