Update: parkeersituatie bij PAC

Per 1 maart 2024 is aan het Langepad betaald parkeren ingevoerd. Dit kwam voor veel leden, trainers en vrijwilligers als een onaangename verrassing. Een update van de stappen die het PAC-bestuur gezet heeft en nog zal zetten.

We hebben de Rotterdamse wethouders Sport en Mobiliteit/Buitenruimte schriftelijk laten weten niet blij te zijn met het invoeren van betaald parkeren. Als sportvereniging hebben wij op voorhand geen kans gekregen om te overleggen over mogelijke gevolgen en mee te denken over eventuele oplossingen.

Extra druk en kosten

In onze brief aan de gemeente hebben wij aangegeven dat we als grootste atletiekvereniging van Nederland zo toegankelijk en bereikbaar mogelijk willen blijven voor alle Rotterdammers. Ook hebben we onze zorgen geuit over de toename van de parkeerdruk op ons complex én de hogere kosten voor leden die aangewezen zijn op de auto omdat ze niet in de buurt wonen. We hebben deze zorgen ook kenbaar gemaakt aan Rotterdam Sportsupport.

Vervroegde invoering

We hebben de gemeente verzocht het betaald parkeren uit te stellen en eerst samen met verenigingen uit de omgeving naar een passende oplossing te zoeken. In reactie hierop heeft de gemeente laten weten dat overal binnen de Ring van Rotterdam betaald parkeren wordt ingevoerd. De invoering aan het Langepad is iets naar voren gehaald vanwege klachten van lokale ondernemers over parkeeroverlast door wijkvreemde parkeerders. Hierdoor kunnen recreanten en bezoekers van de horecagelegenheden in de buurt lastiger hun auto kwijt.

Maatwerk parkeerproducten

Jammer genoeg kunnen we jullie dus niet melden dat het betaald parkeren aan het Langepad (tijdelijk) wordt opgeschort. We gaan contact opnemen met het Sportbedrijf Rotterdam over mogelijkheden om de parkeerdruk op ons complex te reguleren. Gevaarlijke verkeerssituaties rondom de entree van ons complex kunnen wij melden. Verder heeft de gemeenteraad besloten tot maatwerk parkeerproducten om de pijn te verlichten voor sportverenigingen die zich, net als PAC, binnen de Ring van Rotterdam bevinden. We gaan kijken welke vorm van maatwerk voor ons geschikt is. 

Wordt vervolgd dus. We houden jullie op de hoogte en willen iedereen die in de buurt van PAC woont nogmaals vragen om zoveel mogelijk met de fiets of lopende te komen.

Nieuws Overzicht