Vertrouwenscontactpersonen voor de Jeugd

Van links naar rechts: Paula, Laurie en Yasmina

Iedere sportvereniging is verplicht gedragsregels op te stellen en vertrouwens(contact)personen aan te wijzen.

Je hebt ze vast al eens ontmoet bij het hek van het PAC-terrein: Laurie Deelen-Kort, Paula Ouwerkerk-Poolen en Yasmina Serroukh. De dames zijn vertrouwenscontactpersoon voor de PAC-jeugd (tot 21 jaar).

Dit om te borgen dat we op een leuke en veilige manier met elkaar omgaan binnen de vereniging. De vertrouwenscontactpersonen bieden een luisterend oor als je ergens mee zit. Ze geven raad en verwijzen – indien nodig – door voor geschikte hulp. Daarnaast stimuleren ze de vereniging om preventieve maatregelen te nemen tegen ongewenst gedrag.

Maak het bespreekbaar!

Zit je niet lekker in je vel? Word je gepest of merk je dat iemand anders wordt gepest? Heb je niet het gevoel erbij te horen? Vind je dat iemand binnen de vereniging zich onbehoorlijk gedraagt? Heb je verdriet of andere problemen en wil je daar met iemand in vertrouwen over praten? Schroom dan niet om onze vertrouwenscontactpersonen te benaderen en het bespreekbaar te maken. Ze helpen je graag. “PAC jongeren" kunnen altijd bij ons terecht als dingen niet goed gaan, hetzij thuis of op de club”, zegt Laurie. “We nemen de tijd om erover te praten. Ook de trainers kennen ons en melden het als ze zien dat er wat aan de hand is.”

In vertrouwen

Zoals de naam als zegt: een vertrouwenscontactpersoon kun je voor 100% vertrouwen. Over jouw gesprek met hen wordt niemand geïnformeerd, tenzij jij daar zelf toestemming voor geeft of op de hoogte wordt gebracht. Laurie: “Als er wat met een kind is, moeten wij er de ouders bij betrekken. In ernstige gevallen schalen we op en verwijzen we door naar een wijkagent, de huisarts of een andere medisch hulpverlener. We kunnen ook doorverwijzen naar of overleggen met onze externe vertrouwenspersoon Lubna Sharwani.”

Deskundige hulp

De activiteiten van de vertrouwenscontactpersonen vallen onder de verantwoordelijkheid van het hoofdbestuur. Ze hebben de juiste kennis en vaardigheden om hun functie goed te kunnen uitoefenen. Laurie is maatschappelijk werkster en ook Yasmina en Paula oefenen een sociaal beroep uit. Daarnaast hebben ze alle drie een opleiding gevolgd tot vertrouwenscontactpersoon.

Dus zit je ergens mee? Maak het bespreekbaar! Je kunt Laurie, Paula en Yasmina voor, na of tijdens de training direct aanspreken. Je kunt ook per e-mail contact opnemen:. vcp.jeugd@pacrotterdam.nl

PAC heeft naast de vertrouwenscontactpersonen voor de jeugd ook een vertrouwenspersoon voor volwassenen: mw. Lubna Sharwani. Je kunt haar bereiken via vertrouwenspersoon@­pacrotterdam.nl

Nieuws Overzicht