Paula Houtzager benoemd tot erelid

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van gisteravond werd Paula Houtzager-Kuijper vanwege haar grote verdiensten voor PAC benoemd tot erelid van de vereniging.

Paula heeft kortgeleden afscheid genomen van het bestuur van de Stichting Clubhuis Langepad. Dat bestuur bestaat uit leden van PAC die zorgdragen voor het beheer van de kantine en van het complex. In totaal heeft Paula 32 jaar bestuurswerk voor PAC verricht, waarvan twee periodes in het hoofdbestuur van PAC en 12 jaar in het bestuur van de stichting als secretaris.

De eerste 10 jaar was zij ook vertegenwoordiger van de sectie baan/jeugd in het hoofdbestuur en was dus ook lid van het bestuur van de sectie baan/jeugd.  Ze was ook vele jaren actief als jurylid en ze maakte 15 jaar lang deel uit van de wedstrijdorganisatie commissie. Ze was daarnaast ook nog lid van de raad van advies van PAC en van de klankbordgroep voor het ouderenproject. Ook maakte ze deel uit van de sollicitatiecommissie toen we een nieuwe administratieve medewerker zochten.

Paula is een van die stille krachten die de vereniging dragen. Ze heeft een enorme bijdrage geleverd aan de vereniging, gedurende vele jaren. Om die reden vond het bestuur dat ze de titel erelid meer dan verdiend heeft.  

Nieuws Overzicht