Enquête over kosten uitbreiding baan.

Onze baan aan het Langepad is verouderd, versleten en dringend aan vervanging toe. De baan is door de Atletiekunie afgekeurd voor officiële wedstrijden.

De gemeente heeft de reguliere renovatie gepland voor begin volgend jaar.

Het bestuur wil die gelegenheid aangrijpen de baan te laten uitbreiden naar 8 lanen en haar tevens veiliger te laten maken. Dat brengt hoge extra kosten met zich mee.

De kosten voor de geplande reguliere renovatie worden gedragen door de gemeente. Voor de uitbreiding wil de gemeente PAC 50.000 Euro huur per jaar extra laten betalen gedurende een periode van 20 jaar, bovenop de huidige huur van 15.000 Euro per jaar. We zijn daarover nog in onderhandeling met de gemeente.

Uitbreiding naar een 8-laans rondbaan geeft ons de gelegenheid om meer wedstrijden te organiseren, waaronder bijvoorbeeld Nederlandse kampioenschappen. Dit genereert ook meer inkomsten voor de vereniging. Daarnaast biedt die uitbreiding een oplossing voor het capaciteitsprobleem, waardoor straks meer groepen tegelijk kunnen trainen. 

Ook willen we een aantal veiligheidszaken aanpakken door aanpassing van de lay-out van de baan. Uiteindelijk hopen we een moderne, veilige accommodatie te kunnen bieden aan al onze leden.

Om te kijken of er draagvlak onder de leden is om de kosten gezamenlijk te dragen en om na te gaan of er andere creatieve ideeën of suggesties zijn ten aanzien van de financiering hebben we een enquête opgesteld.

We zouden het op prijs stellen als je die zou willen invullen, namens jezelf als lid, of namens je kind(eren).

Vanzelfsprekend wordt uiteindelijk een eventuele beslissing hierover pas genomen tijdens een algemene ledenvergadering door de leden,  maar we willen alvast peilen hoe jullie over de financiering van een eventuele huurverhoging denken.

De enquête vind je HIER

Nieuws Overzicht