Sponsoring

Zoals voor de meeste sportverenigingen is het ook voor PAC Rotterdam geen eenvoudige zaak om ieder jaar de financiële eindjes aan elkaar te knopen. Waar vroeger de Gemeente Rotterdam zorgdroeg voor de atletiekbaan en de accommodatie, is dit de laatste jaren steeds meer ook een verantwoordelijkheid voor PAC Rotterdam geworden. Dat brengt verplichtingen met zich mee, maar biedt ook kansen omdat we het lot (en het budget) meer naar onze eigen hand kunnen zetten.

Naast het aanpassen van de contributie - zelden een populair middel voor leden van een vereniging - is het samenwerken met sponsoren een mooie manier om het budget voor de verenigingsactiviteiten rond te krijgen. PAC Rotterdam is een mooie vereniging met een geweldige geschiedenis en een groot en groeiend ledenbestand met wortels in Rotterdam en nabije omstreken. Bovendien sporten we op een hele mooie locatie en mag sport in het algemeen, en atletiek in het bijzonder, zich nog steeds verheugen in een groeiende belangstelling. Dit zijn voor sponsoren interessante uitgangspunten om een financiële bijdrage te willen leveren.

Sinds eind 2017 heeft het bestuur - om bovenstaande redenen - besloten meer in te zetten op sponsoring. En een speciale sponsorcommissie in het leven geroepen. Deze zéér enthousiaste groep heeft een plan gemaakt om sponsoren te werven die PAC Rotterdam financieel willen ondersteunen en die als tegenprestatie hun reclamebord mogen plaatsen langs onze atletiekbaan, hun advertentie in ons clubblad en hun logo en een weblink op onze PAC website. Daarnaast willen we ook particulieren, leden en niet-leden- structureel vragen om een donatie via de PAC Rotterdam "Club van 100” voor een concreet doel. Ten slotte zullen we voor grotere events proberen specifieke sponsoren te benaderen.

Hiervoor hebben we de hulp van iedereen, leden en niet-leden, nodig. En willen we een beroep doen op jullie persoonlijke netwerk. Ken je bedrijven waarvan je denkt dat zij wellicht geïnteresseerd zijn als sponsor van PAC Rotterdam, omdat zij net als wij wortelen in Rotterdam, omdat ze een link hebben met sport en gezondheid of op welke manier dan ook, laat ons dit dan weten. De vraag om sponsoring stellen hoef je zelf niet te doen, dat nemen we graag over! Maar een contactpersoon of referentie maakt het voor ons veel gemakkelijker om de sponsorwerving sneller en beter te doen. Neem contract op om voor meer informatie over sponsormogelijkheden.

Daarnaast, of je nu wel of geen sponsornetwerk hebt, vragen we je om te overwegen een donatie van tenminste 100,= te doen als lid van de Club van 100. En om anderen binnen en buiten PAC Rotterdam op deze mogelijkheid te wijzen. 

Ook vanwege het feit dat we - om ons aanbod aan de sponsoren te professionaliseren - werken aan de uitstraling van de reclameborden om de baan, het clubblad en de website zul je de komende periode merken dat we aan de slag zijn. We hopen dat we ook van jullie zullen horen! Alvast dank voor jullie steun,

De PAC Rotterdam Sponsorcommissie - te bereiken via sponsorcommissie@pacrotterdam.nl