Opzegging lidmaatschap

Uiteraard hopen wij niet dat je je lidmaatschap opzegt, maar mocht dit onverhoopt toch moeten gebeuren, dan zijn daar een aantal voorwaarden aan verbonden:

  • het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december;
  • Het lidmaatschap kan per kwartaal opgezegd worden. Dit dient te gebeuren vóór het begin van de laatste maand van een kwartaal (dus uiterlijk 1 maart, 1 juni, 1 september of 1 december). Eerder opzeggen, ontslaat je dus niet van de nog lopende contributieverplichtingen tegenover de vereniging.
  • Er vindt geen restitutie plaats van de betaalde contributie/licentiekosten
  • Afmeldingen via de trainer worden niet geaccepteerd.
  • Afmeldingen worden alleen in behandeling genomen als alle openstaande facturen betaald zijn.

Adres opzeggen lidmaatschap:

Ledenadministratie PAC
Postbus 21334
3001 AH Rotterdam
E-mail: ledenadm.pac@gmail.comTot 31 december 2016 zijn/waren onderstaande voorwaarden van toepassing:

Uiteraard hopen wij niet dat je je lidmaatschap opzegt, maar mocht dit onverhoopt toch moeten gebeuren, dan zijn daar een aantal voorwaarden aan verbonden:

  • het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december;
  • het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren vóór 1 december van het lidmaatschapsjaar;
  • tussentijds opzeggen is uiteraard mogelijk. Echter, je blijft lid en betalingsplichtig tot het einde van het lidmaatschapsjaar, dus tot en met 31 december. Eerder opzeggen, ontslaat je dus niet van je contributieverplichtingen tegenover de vereniging.

 

Adres opzeggen lidmaatschap:
Ledenadministratie PAC
Postbus 21334
3001 AH Rotterdam
E-mail: ledenadm.pac@gmail.com