Opzegging lidmaatschap

Uiteraard hopen wij niet dat je je lidmaatschap opzegt, maar mocht dit onverhoopt toch moeten gebeuren, dan zijn daar een aantal voorwaarden aan verbonden:

  • het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december;
  • Het lidmaatschap kan per kwartaal opgezegd worden. Dit dient te gebeuren vóór het begin van de laatste maand van een kwartaal (dus uiterlijk 1 maart, 1 juni, 1 september of 1 december). Eerder opzeggen, ontslaat je dus niet van de nog lopende contributieverplichtingen tegenover de vereniging.
  • Er vindt geen restitutie plaats van de betaalde contributie/licentiekosten
  • Afmeldingen via de trainer worden niet geaccepteerd.
  • Afmeldingen worden alleen in behandeling genomen als alle openstaande facturen betaald zijn.

Opzeggen kan door een mail te sturen naar ledenadministratie@pacrotterdam.nl
Na verwerking van de opzegging ontvangt u van ons een bevestiging via de mail.