Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
Telefoon*Mobiel
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
IBAN nr.
T.n.v.
Geef hieronder aan welke vrijwilligersfunctie(s) u (als ouder) zou willen doen
Bestuur
Communicatie en sponsoring
Administratie en secretariaat
Barmedewerker
Medische ondersteuning
Accommodatie/Klussendag
Trainer
Wegwedstrijden
Baanwedstrijden
Organisatie activiteiten
Hulpouder
Jeugdcommissie
Jurylid
======================================================
Dit zijn de overige vragen:
Bij welke trainer gaat u trainen?
Ingangsdatum lidmaatschap:
Bent u eerder lid geweest van een atletiekvereniging?
Zo ja, welke vereniging?
Wat was uw licentienummer?
Heeft u eerder gesport? Zo ja, welke sport heeft u beoefend?
Opmerking