Beleid ongewenst gedrag en vertrouwenspersoon

PAC Rotterdam wil een veilige atletiekvereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met atletiek en zich thuis voelt binnen de vereniging. Met elkaar doen we er immers alles aan om juist zaken als ‘pesten’, conflicten en ruzie, discrimineren en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen.

Ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie of geweld horen in de samenleving niet thuis, dus ook niet binnen een sportvereniging.  Dat is dan ook één van de redenen waarom PAC Rotterdam een vertrouwenspersoon heeft aangesteld. Een centraal aanspreekpunt om er met elkaar voor zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en kan adviseren wat je met je melding of klacht het beste kunt doen. Daarnaast kan de vertrouwenspersoon het bestuur gevraagd of ongevraagd adviseren over het beleid tegen ongewenst gedrag zoals hieronder beschreven.

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenspersoon van PAC Rotterdam?

Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen de vereniging of binnen jouw trainingsgroep wel klopt, dan ben je welkom bij de vertrouwenspersoon. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om:

  • pesten en gepest worden;
  • grensoverschrijdend' gedrag: zoals bedreigen, discrimineren, afpakken, vernielen, bezeren, agressie, geweld;
  • het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort (buitensluiten);
  • de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een groepslid, trainer of coach dat je als onprettig ervaart;
  • een vermoeden van ‘grensoverschrijdend' gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft;
  • je bezorgdheid over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/de trainingsgroep;
  • twijfels over je eigen gedrag als trainer en/of coach;
  • een directe of indirecte betichting van ontoelaatbaar gedrag 

Ook als je twijfelt of je vraag wel bij de vertrouwenspersoon thuishoort, kun je haar benaderen.

Indien aangifte bij de politie is gewenst zal de vertrouwenspersoon, maar ook het bestuur je daarin bijstaan.

De vertrouwenspersoon van atletiekvereniging PAC Rotterdam is:

 

Mw. Lubna Sharwani

(Mw Sharwani is tevens vertrouwenspersoon bij het International Institute of Social Studies in Den Haag)

U kunt haar bereiken via email: vertrouwenspersoon@pacrotterdam.nl. Vermeld uw telefoonnummer in uw bericht, u wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld. Het gesprek met de vertrouwenspersoon blijft altijd vertrouwelijk, tenzij u samen anders beslist.

Bij de jeugd werken we vertrouwenscontactpersonen. Dit zijn Laurie Deelen-Kort, Paula Poolen-Ouwerkerk en Yasmina Serroukh. Je kunt hen voor, na of tijdens de training direct aanspreken. Je kunt ook per e-mail contact opnemen:. vcp.jeugd@pacrotterdam.nl 

Beleid ongewenst gedrag en vertrouwenspersoon Overzicht