Contributie 2024

Update: Bij het verzenden van de facturen is er abusievelijk een verouderde tekst uit de Corona periode in de begeleidende mail gebruikt. Dit is uiteraard niet de bedoeling en niet van toepassing. Onze excuses hiervoor.

Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering van PAC zijn de nieuwe contributiebedragen vastgesteld, u vindt alle informatie HIER

Mededelingen Overzicht