Verdere uitbreiding betaald parkeren omgeving PAC *UPDATE

In oktober van het vorig jaar ontvingen we de mededeling dat de gemeente had besloten het betaald parkeren in de omgeving van PAC Rotterdam uit te breiden tot 23.00 uur. 

 

Voor de parkeersector in de omgeving van PAC Rotterdam betekent dit dat de tijden van betaald parkeren van maandag tot en met vrijdag worden verlengd van 18.00 uur naar 23.00 uur, zaterdag van 09.00 uur tot 23.00 uur en zondag van 12.00 uur tot 23.00 uur. Dat gold alleen voor de zones waar men al betaald moest parkeren.

UPDATE: per 1 maart is betaald parkeren nu ook ingevoerd op het Langepad en op de parkeerplaats bij het strandje. Op de Prinses Beatrixlaan is het parkeren nog steeds gratis. Dat hebben de bewoners uit de omliggende wijken ook ontdekt, dus daar staat het regelmatig vol. 

We zijn helaas niet tijdig op de hoogte gesteld door de gemeente en ook er is ook niet overlegd met de ondernemers en verenigingen in de buurt. De uitbreiding van betaald parkeren in de omgeving van onze vereniging gaat zeker leiden tot grotere parkeerdruk op onze parkeerplaats, maar kan er ook toe leiden, dat sommigen van u besluiten op te zeggen vanwege de parkeerkosten. 

Deze en andere zorgen hebben we uitgesproken in een bezwaarschrift aan de betrokken wethouder, de heer Karremans. We hebben daarop nog geen reactie mogen ontvangen.

Inmiddels zijn we bij PAC Rotterdam aan het bekijken of we op ons complex maatregelen kunnen treffen om "wildparkeerders" te weren.

 

 

Mededelingen Overzicht