Contributie 2023

De ledenvergadering van PAC Rotterdam heeft zich bij haar vergadering van 28 november 2022 akkoord verklaard met de voorgestelde contributieverhoging. 

Daarnaast is er ook gekozen voor een andere opzet van de contributie, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de basiscontributie en een contributie met extra bijdrage voor extra trainingen. Meer informatie vindt u HIER

In het artikel vindt u onderaan ook nog de oude contributiestaat, zodat u kunt vergelijken.

Als tip willen we meegeven dat, mocht u een wedstrijdlicentie hebben en bent geboren in 2003 of eerder, u kunt overwegen om de verplichte, jaarlijkse Atletiekunie licentie om te zetten naar een basislicentie. Alle licentiekosten incasseert PAC Rotterdam en moeten wij direct afdragen aan de bond. Mocht u de wedstrijdlicentie hebben en nooit meer aan wedstrijden meedoen, dan kunt u dit laten omzetten voor 23 december a.s. door middel van het sturen van een mail naar lledenadm.pac@gmail.com waarin u dit verzoek doet.

Let op: een licentie afnemen is altijd verplicht, dus helemaal geen licentie is niet mogelijk! Stuurt u het verzoek in na 1 januari 2023 dan gaat deze wijziging pas op 1 januari 2024, wees er dus op tijd bij!

Wij wijzen u ook op de mogelijkheid gebruik te maken van de Rotterdampaskorting van € 25,00 op de reguliere jaarcontributie (dus dit geldt niet voor het Kortlopend lidmaatschap of Donateurs). Indien u de Rotterdampas dit Rotterdampas jaar* nog niet bij ons of een andere deelnemende vereniging heeft aangeboden en u wilt de korting laten verrekenen op de eerstvolgende factuur van begin januari, stuurt u dan een kopie van de voorkant van de pas voor 23 december a.s. naar ledenadm.pac@gmail.com Komt de pas na deze datum binnen, dan wordt de korting een kwartaal later verrekend. 

*Het Rotterdampas jaar loopt van 1 maart t/m 28 februari. Het verzoek tot korting moet vóór 1 maart van elk jaar (opnieuw) worden ingediend. Achteraf korting wordt niet verleend!

 

Mededelingen Overzicht