Overleg, vergadering? Reserveren via bureau.pac

PAC Rotterdam is een grote vereniging waarin veel overleg plaatsvindt.

Om dit in goede banen te leiden en dubbele boekingen te voorkomen gaan we dit centraal regelen via het verenigingsbureau. Wilt u vergaderen, stuur dan een mail naar het verenigingsbureau (bureau.pac@gmail.com) waarna de ruimte en tijd waarin u wilt vergaderen wordt vastgelegd en bevestigd. U bent dan zeker van de door u gereserveerde ruimte.
De ruimtes waarom het nu gaat betreffen: Bestuurskamer PAC-o-Droom, PAC kantoor en het Clubhuis. Binnenkort komen daar ook de massageruimtes in het Clubhuis en het PAC-o-droom bij.

Let op:
* Bij het bespreken van het clubhuis gaat het om overleg, kleinschalige presentaties en - informatieavonden. Feesten, activiteiten en/of afhuren van het Clubhuis valt hier niet onder!
* De kalender achter de bar geldt niet meer als reserveringsmogelijkheid!
* Een bevestigde boeking via bureau.pac@gmail.com heeft altijd voorrang

De planningsagenda is te zien via de website: Over PAC > Planning of  https://www.pacrotterdam.nl/index.php?page=Reserveringen&sid=7

Mededelingen Overzicht