PAC enquête: de resultaten

Vorige maand hebben velen van jullie de PAC enquête ingevuld. Inmiddels zijn de resultaten verwerkt, met grote dank aan Steffie Broere, die hier veel werk en tijd in heeft gestoken ! Hieronder een korte samenvatting van de resultaten.

 (met excuses voor de opmaak, vanwege een technisch probleem))

244 leden hebben de enquête ingevuld, dat is een redelijk aantal, ongeveer gelijk verdeeld tussen baan/jeugd en hardlopen Hieronder volgt een korte samenvatting van de resultaten. Over het algemeen zijn jullie als leden positief over de vereniging en haar activiteiten, zelfs in deze tijden waarin er met name voor de hardloopgroepen weinig kan worden georganiseerd.

De contributie vinden jullie voldoende ( 80%) en de meesten van jullie denken over 5 jaar nog steeds lid te zijn . 54.5 % van de respondenten is al langer dan 5 jaar. lid.

Het merendeel van de respondenten vindt het aantal fietsparkeerplekken voldoende. Een derde van de respondenten vindt het aantal parkeerplaatsen voor auto’s onvoldoende. (Kom dus op de fiets naar PAC …😉! )

Algemene beleving :

Gemiddelde score(1 t/m 5):

1. Ik voel me verbonden met PAC  3.99

2. PAC is een vereniging waar ik me welkom en veilig voel. 4.25

3. PAC is een vereniging waar leden elkaar kennen. 3.88

4. PAC is een vereniging met goed opgeleide trainers. 3.92

5. PAC organiseert voldoende sociale en sportieve activiteiten voor haar leden. 3.65

6. PAC is een vereniging waarvoor ik me graag in wil zetten. 3.73

7. PAC heeft mij tijdens de lockdowns voldoende ondersteuning geboden om door te blijven trainen. 3.58                                                                                                                             

De antwoorden opties waren: helemaal mee eens, mee eens, neutraal, mee oneens, helemaal mee oneens. Deze zijn vervolgens vertaald naar een cijfer om de gemiddelde score te berekenen, waarbij helemaal mee eens = 5 en helemaal mee oneens = 1.                                                                                                                                                

Wel zien we dat de communicatie binnen de vereniging beter kan. Vaak verloopt de communicatie langs te veel schijven en leunt het bestuur teveel op de doorgevers van de informatie. Ook wordt duidelijk dat verschillende doelgroepen gewend zijn aan verschillende vormen van communicatie (“Ik zit niet op Facebook”) we moeten dus kijken hoe de juiste informatie tijdig bij de juiste groep terecht komt. Dat is een uitdaging, gezien de enorme diversiteit in leeftijden en activiteiten bij PAC.

Communicatie:

Gemiddelde score(1t/m5):

1. De algemene communicatie van PAC over trainingen, activiteiten en nieuws is tijdig. 3.02 

2. De algemene communicatie van PAC over trainingen, activiteiten en nieuws is duidelijk.3.02

3. Ik weet algemene communicatie van PAC over trainingen, activiteiten en nieuws terug te vinden. 3.04                                                                                                                                  

4. De PAC website is een goed communicatiemiddel en bezoek ik regelmatig  2.72

 5. De nieuwsbrief is een goed communicatiemiddel en lees ik zodra deze verschijnt.3.09

6. Facebook is een goed communicatiemiddel en de Facebook pagina van PAC bezoek ik regelmatig  2.28 

De antwoorden opties waren: helemaal mee eens, mee eens, neutraal, mee oneens, helemaal mee oneens. Deze zijn vervolgens vertaald naar een cijfer om de gemiddelde score te berekenen, waarbij helemaal mee eens = 5 en helemaal mee oneens = 1.

Over de faciliteiten zijn jullie over het algemeen tevreden. Er zijn hier en daar wat opmerkingen over de kleedkamers , maar die zijn inmiddels vorig jaar gerenoveerd. Helaas heeft niemand ze nog kunnen gebruiken.

Over de kantine is men in het algemeen positief

Wat vind je van de kleedkamers ?Gemiddelde Score (1 t/m 5):

1. Er zijn er genoeg  3.43   

2. Ik vind de kleedkamers en douches er schoon en verzorgd uit zien 3.09

Wat vind je van de kantine?  

3. Ik vind het assortiment in de kantine toereikend.  3.38

4. Ik vind de openingstijden van de kantine toereikend. 3.57

5. Ik vind de kantine een gezellige plek waar ik graag kom  3.40                    

 De antwoorden opties waren: helemaal mee eens, mee eens, neutraal, mee oneens, helemaal mee oneens. Deze zijn vervolgens vertaald naar een cijfer om de gemiddelde score te berekenen, waarbij helemaal mee eens = 5 en helemaal mee oneens = 1.

Mededelingen Overzicht