Hoe gaan we weer beginnen ?

Het bestuur van PAC Rotterdam is woensdagavond online bijeen gekomen, naar aanleiding van de versoepeling van de maatregelen die als gevolg van de Covid-19 crisis door de regering waren genomen. We kunnen gelukkig weer voorzichtig beginnen met trainen, maar hoe ?

De versoepeling houdt in dat de pupillen vanaf woensdag 29 april weer mogen gaan trainen. Ook de junioren van 12 t/m 18 jaar mogen weer trainen, mits er een afstand van 1,5 meter wordt aangehouden.

We willen rustig opstarten, vooral ook om de veiligheid en gezondheid van een ieder te waarborgen. De trainerscoördinatoren hebben daarom een opzet gemaakt voor het opstarten van de trainingen en dat voorgelegd aan het bestuur. In grote lijnen: De eerste twee weken zullen er wat beperkingen zijn. Het aantal trainingen zal minder zijn en de training wordt iets korter. Trainingstijden zullen ook anders zijn dan gebruikelijk. Uiteraard komt er een uitgebreid trainingsschema. Ook zullen er een aantal voorzieningen met betrekking tot hygiëne worden getroffen.  

Houdt alvast rekening met beperkingen voor de ouders/verzorgers, volgens de richtlijnen zoals ze nu zijn uitgevaardigd, mogen ouders/verzorgers de training niet langs de baan of op het terrein bijwonen. De kantine en het PAC-o-Droom moeten gesloten blijven.  

Na twee weken zullen we kijken of er aanpassingen gewenst en/of mogelijk zijn. Het volledige pakket aan maatregelen en instructies met betrekking tot de jeugdtrainingen bij PAC Rotterdam zal zaterdagochtend 25 april worden meegedeeld aan alle leden. We zijn namelijk nog in afwachting van het protocol zoals dat door de Atletiekunie in de komende week zal worden opgesteld. Daar willen we eerst ons plan aan toetsen. Dat protocol zou er op vrijdag 24 april moeten zijn.  

Wellicht is het goed om te weten, dat we laten ons leiden door richtlijnen zoals die worden vastgesteld door Rotterdam Sportsupport, de Atletiekunie en het NOCNSF, die op hun beurt weer hun informatie krijgen vanuit het RIVM en de Rijksoverheid. Op de volgende sites kunt u die informatie vinden:  

https://www.rotterdamsportsupport.nl/actueel/update-maatregelen-jeugd-mag-weer-buiten-sporten-bij-de-vereniging 

https://www.atletiekunie.nl/nieuws/coronavirus-en-activiteiten-atletiekunie

https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Mededelingen Overzicht