Contributie 2020

Informatie over de contributie in 2020.

 
De afgelopen jaren heeft de jaarlijkse contributieverhoging niet bijgedragen aan een verbetering van de financiële positie van PAC. Ter illustratie, het boekjaar 2018 is afgesloten met een verlies van ongeveer 11.000 euro. Dit wordt met name veroorzaakt door de stijging van de trainerskosten om de uitgesproken ambitie om mee te draaien in de Nederlandse Atletiek Top, te behalen, hogere kosten voor het beheer en onderhoud van de faciliteiten van PAC en wat tegenvallende financiële resultaten van bepaalde evenementen.
 
Mede door bovenstaande heeft het bestuur van PAC tijdens de Algemene Ledenvergadering de noodzaak van een contributieverhoging toegelicht. Het aanvankelijke voorstel leidde tot uitvoerige discussie tussen leden en bestuur over enerzijds de gevraagde solidariteit tussen baan en hardlopen en anderzijds de verschillen in verhogingen binnen de categorieën. 
Met het afgegeven mandaat door de vergadering en luisterend naar de bezwaren heeft het bestuur besloten om de contributie voor elke lidmaatschapscategorie gemiddeld tussen de 5 en 6% te verhogen.
 
Het totaaloverzicht van de contributie voor 2020 vindt u hier:  https://www.pacrotterdam.nl/index.php?page=Contributie&sid=5
 
 
Mededelingen Overzicht