Beleid weeralarm

De laatste jaren worden we geregeld geconfronteerd met het verschijnsel weeralarmcodes. Eigenlijk was er binnen PAC nooit echt eenduidigheid over met als gevolg dat de ene loopgroep "gewoon" trainde terwijl een andere loopgroep thuis zat. Eenduidigheid is in ons aller belang en zeker als er sprake is van weerwaarschuwingen. Om deze reden is er een procedure weeralarmcodes ontwikkeld die jullie hierbij aantreffen

Welke alarmen zijn er en wat betekenen ze?

Hieronder staat de weergave van het KNMI:

Code groen: geen bijzonderheden

Het verwachte weertype geeft geen aanleiding voor het uitgeven van een waarschuwing

Code geel: wees alert

Er is mogelijk kans op gevaarlijk weer. Dit zijn weersituaties die in Nederland vaak voorkomen waarbij het raadzaam is op te letten, met name als men onderweg is. Code geel kan 48 uur voordat het weerfenomeen optreedt, worden uitgegeven. De zekerheid is minstens 60 procent.

Code oranje: wees voorbereid

Er is grote kans op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast. Dit kan heel lokaal zijn. Code oranje kan 24 uur van tevoren worden afgegeven als de kans op extreem weer 60 procent of meer is.

Code rood (weeralarm): onderneem actie

Dit is een weeralarm waarbij extreem weer een grote impact op de samenleving heeft. De weersituatie kan voor zoveel schade, letsel en overlast zorgen dat het maatschappij-ontwrichtend kan zijn. Dit kan heel lokaal zijn. Code rood wordt op zijn vroegst 12 uur uitgegeven voordat het weerfenomeen zich voordoet.  Code rood kan ook uitgegeven worden als er een kleine kans is op een extreme weersituatie, maar de veiligheidsrisico’s groot zijn.”

Wat moeten wij hiermee doen?

De precieze inhoud van de weercode verschilt iets per weertype. Bij code geel voor warm weer moeten organisaties die te maken hebben met kwetsbare mensen het warmteprotocol in werking stellen bijvoorbeeld. Dat is voor ons niet heel belangrijk, wij hebben  niet te maken met kwetsbare mensen, maar met over het algemeen goed getrainde mensen.

We moeten dus per situatie kijken naar wat het voor ons betekent.

Hieronder de actie per code:

 Code groen

Niets aan de hand. Dus geen actie.

Code geel: wees alert

In principe betekent dit dat er gevaarlijk weer kan ontstaan. Wees alert. Dit hoeft niet te leiden tot actie vanuit de vereniging.  Uitzondering, wanneer het warm weer betreft zullen de trainers hun training erop moeten aanpassen. De coördinatoren geven een signaal af naar de trainers.

Code Oranje: wees voorbereid

Bij deze code is de kans groot op echt gevaarlijk weer. Maar er is nog geen gevaarlijk weer. De toevoeging wees voorbereid duidt precies op wat wij als vereniging moeten doen. We moeten ervoor zorgen dat de trainers het programma zo uitvoeren dat wanneer het weer gevaarlijk wordt de training direct onderbroken kan worden en een veilige omgeving gevonden kan worden.

Ook hierbij geldt warm weer als bijzonderheid. Voor de warmte kan je geen dekking zoeken, wel kan je zorgen voor voldoende mogelijkheden om te drinken, de intensiteit van de training aanpassen en de schaduw opzoeken.  Code Oranje hoeft dan in  geen geval te leiden tot afgelasting van de training.

Bij code oranje is er omstreeks 16.00 uur overleg tussen de voorzitter er de vertegenwoordiger van de afdeling Hardlopen in het bestuur. Van het besluit worden de coördinatoren van de afdeling Hardlopen en de afdeling Baan/jeugd op de hoogte gesteld. Mocht het besluit zijn dat de trainingen worden afgelast, dan zal ook het PAC complex gesloten zijn.

Code rood: onderneem actie

Bij code rood is er direct sprake van gevaar door de weersomstandigheden . In dit geval is er geen discussie nodig. Sporten is niet noodzakelijk, dus is er geen reden om de training of wedstrijd door te laten gaan. Bij code rood wordt de training afgelast. De coördinatoren informeren hierover de trainers. Het bestuur informeert de leden via de website en andere communicatiekanalen

 

 

 

 

 

 

 Contactpersonen zijn:

Sectie Hardlopen

 

Martin Blok (martinblok@me.com) tel. 0613604349

Gerard Jan  de Ruiter (Gerard.jan.de.ruiter@gmail.com) tel. 0620650257

 

Sectie Baan/Jeugd

Ron van der Steenhoven (hovendijk@hetnet.nl) tel. 06-10211490

 Paula Siersma (paulasiersma@gmail.com) tel. 06-40265748

Carola Diederik (carola.diederik@upcmail.nl) tel. 06-43488540

 

 

Mededelingen Overzicht