Najaars ALV PAC Rotterdam 28 november

De najaarseditie van de algemene ledenvergadering van PAC Rotterdam zal op maandagavond 28 november worden gehouden. Aanvang 19.30 uur.

Locatie: clubhuis PAC Rotterdam 

De stukken worden op uw verzoek opgestuurd. Stuur een bericht naar bureau.pac@gmail.com

AGENDA

1.  Opening

2.  Mededelingen en ingekomen post 

3.  Notulen ledenvergadering 25 april 2022

4.  Financiën : Begroting 2023

5.  Contributie

6.  Huldigingen

7.  Verslag beheer accommodatie

8.  Aanschaf Electronisch Tijdwaarnemingssysteem

9.  Rondvraag en sluiting

 

Mededelingen Overzicht