Samenwerking PAC en Erasmus Universiteit

De Erasmus Universiteit organiseert al jaren de Charity Run tijdens de Marathon. 

Deelnemers zamelen geld in voor het Charity Fund als deelnemer aan de loop. PAC heeft met de Universiteit afgesproken dat de deelnemers via een tijdelijk lidmaatschap bij PAC kunnen trainen. Aansluitend op hun werktijd krijgen ze één keer per week training onder leiding van een gekwalificeerde trainer van PAC.

Nieuws overzicht