Opleiding tot looptrainer

Per 13 oktober start bij PAC de opleiding tot looptrainer niveau 3. De inschrijving voor de cursus is vanaf nu mogelijk. Lees alle informatie in het vervolg.

PAC organiseert in samenwerking met sportopleiding ZuidwestNederland de opleiding tot looptrainer 3. In dit stuk vind je de informatie op een rij.

Wanneer kan je meedoen?

Voor het meedoen aan de cursus gelden geen speciale eisen t.a.v. vooropleiding.  Wel moet je natuurlijk looptrainer willen worden, en is het zelf hebben van een goede conditie belangrijk. Ervaring als loper is nodig  Als assistent-trainer ervaring hebben is helemaal fijn.

De inhoud van de opleiding is op MBO niveau.

Data

De cursus vind plaats op onderstaande data, met achter de data een korte duiding van de inhoud. Bij alle delen is steeds dezelfde docent aanwezig die verantwoordelijk is voor de hele opleiding. De vaktechnische onderdelen worden steeds gegeven door een specialist.

Op 20 oktober is er een bijeenkomst voor de praktijkbegeleiders.  Als cursist hoef je daar niet bij te zijn. We moeten nog besluiten of het de ochtend of de middag wordt.

13 oktober start van de cursus

20 oktober dagdeel (ochtend of middag) voor praktijkbegeleiders

10 november fysiologie

15 december trainingsleer

12 januari loopscholing

9 februari didactiek

23 februari voorbereiding examen

Kosten

De cursus kost € 500,00 voor leden van PAC en € 550,00 voor niet leden van PAC. Het verschil zit hem in de kosten voor het gebruik van de accommodatie en de koffie en thee. De leden van PAC hebben dat via hun contributie voldaan.  Betaling doe je aan RAV PRO PATRIA ALO COMBINATIE PAC Rekeningnummer NL02 INGB 0000 1902 01

Examen

Het examen moet apart aangevraagd worden bij de atletiekunie. Je doet dan examen in je eigen groep op de normale training, de examinator komt dan bij je langs. De kosten van het examen ( volgens de laatst mij bekende informatie) bedragen € 155,00 en  moeten aan de atletiekunie worden voldaan.

Stagebegeleider

Een groot deel van je opleiding bestaat uit het doen van stagetrainingen. Hiervoor heb je een praktijkbegeleider nodig. Je kan zowel binnen je eigen vereniging als daarbuiten stage lopen.

Locatie

De opleiding vind plaats op de accommodatie van PAC , Langepad 16 te Rotterdam

‘S Middags kan de atletiekbaan gebruikt worden, en ‘s ochtends het leslokaal in het Pacodroom. Kleed en douchegelegenheid is aanwezig.Koffie en thee is te verkrijgen, maar je moet zelf voor je lunch zorgen.


inspanning

De opleiding tot looptrainer is een plezier om te doen, maar vraagt wel om inspanning. Voor elke stage moet je buiten de training zelf rekening houden met twee uur voorbereiding en verwerking. Daarnaast moet er ook theorie gelezen worden. De lesdagen had je natuurlijk al geteld.

Inschrijven

Inschrijven doe je door een mail te sturen naar bureau.pac@gmail.com In de mail meld je natuurlijk dat je je inschrijft, en verder hebben nodig : volledige naam, adres incl postcode, geboortedatum, telefoonnummer, en e mail adres.

Vragen en opmerkingen?

Bij Gerard Jan de Ruiter via 0620 650257 of gerard.jan.de.ruiter@gmail.com .

 

Mededelingen overzicht