Opleiding tot assistenttrainer loopgroepen

Op zaterdag 26 mei 2018 om 9.00 uur starten we met de opleiding tot assistent trainer loopgroepen ( ATL 2)
 
De kosten van de cursus bedraagt voor leden van PAC € 17,50. Voor niet leden bedragen de kosten  € 40,00.
Er zijn totaal 4 cursusdagen, ook 9,23, en 30 juni.

Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar! 

 

 

 

Algemeen

 De interne cursus Assistent Looptrainer 2 is een korte cursus van vier bijeenkomsten . De cursus heeft tot doel assistenten op te leiden die deeltaken van de looptrainer kunnen overnemen, om zo de belasting voor de looptrainer te verminderen.

 

 

Een Assistent Looptrainer 2 helpt de trainer met zijn werkzaamheden voor, tijdens en na de training. Hij werkt op aanwijzingen van de trainer. Hij heeft kennis van de normen en waarden van de loopsport en van de loopgroep waar hij assisteert. Hij kent de gebruiken en regels van de vereniging of loopgroep.

Doelgroep

De cursisten hebben bij voorkeur enige loopervaring opgedaan binnen de vereniging. De cursus is opengesteld worden voor geïnteresseerden van de omliggende verenigingen.

Introomeisen

Deelnemers zijn minimaal 15 jaar oud. Er zijn verder geen specifieke instroomeisen

Opzet   

  •   vier cursusbijeenkomsten (workshops) van ongeveer 2 uur per keer;
  •      twee observaties van trainingen;
  •  twee maal zelf assisteren bij een training;
  •  kort eindgesprek met de opleider/begeleider van de cursus.

aanmelden en meer informatie:

Gerard Jan de Ruiter

0620 650257

gerard.jan,de.ruiter@gmail.com

 

 

 
Nieuws overzicht