PAC zoekt organisatie talent !

Het Hoofdbestuur heeft samen met de werkgroep Timmeren Aan De Weg besloten een nieuwe structuur voor de Wegatletiek/Hardlopen in te richten.

Coördinator Cluster

De nieuwe structuur moet aansluiten bij hetgeen er binnen PAC gebeurt op het gebied van hardlopen, maar ook bij wat er in de toekomst nog gaat gebeuren.  Het doel is het creëren van een nieuwe structuur waar naast behoud van de bestaande activiteiten ruimte is voor verjonging en nieuwe initiatieven. Een nieuw elan! En groei

Binnen het Hardlopen zijn er veel verschillende groepen met deels vergelijkbare doelen, en deels verschillende doelen. De groepen zijn in drie clusters verdeeld: 
- Cluster 1: Wedstrijd- en prestatiegericht
- Cluster 2: Fit en Plezier
- Cluster 3: Specials

Wil jij één van deze clusters coördineren?     

Functieomschrijving

De coördinator is binnen het cluster het aanspreekpunt voor de trainers uit dat cluster, en voor het bestuur het aanspreekpunt voor dat cluster. De coördinatoren en de hoofdtrainer vormen samen de Technische Commissie (TC) van het hardlopen binnen PAC.

De coördinator geeft zelf geen training binnen het cluster. Hij is binnen het cluster de primus inter pares.

Taken

·           Stelt  samen met de trainers het jaarplan op voor het cluster of voor de aparte groepen binnen het cluster;

·           Stelt met de trainers het basisschema samen;

·           Roept vergaderingen bijeen en zit deze voor;

·           Doet voorstellen aan de TC voor de invulling van vacatures van trainers;

·           coacht de trainers;

·           Stimuleert de samenwerking tussen de trainers;

·           Inventariseert scholingsbehoeftes inclusief kostenplaatje en zorgt met de TC dat de scholing plaatsvindt;

·           Inventariseert materiaalbehoeftes inclusief kostenplaatje en zorgt met de TC dat dit er komt; 

Vaardigheden

·           Heeft minimaal de opleiding trainer niveau 4 (PLT 4) gevolgd dan wel daarmee gelijkgesteld;

·           Heeft coachende kwaliteiten (kan blijken uit praktijkbegeleiderschap);

·           Kan een jaarplanning maken;

·           Is minimaal 4 uur per week beschikbaar voor deze functie;

·           Kan vergaderingen leiden;

·           Bereidheid tot samenwerken;

·           Heeft oog voor het verenigingsbelang;

·           Beschikt over communicatieve vaardigheden.

Competenties

Helikopterview

Probleemoplossend  

Besluitvaardig

Sociabiliteit

Flexibel

Teamplayer 

 

Wil je meer informatie over deze vacature? Neem dan contact op met Gerard Jan de Ruiter email: gerard.jan.de.ruiter@gmail.com of bel naar 0031 6 20650257.