Kort verslag Algemene Ledenvergadering 20 december 2021

De najaars-editie van de algemene ledenvergadering werd ook dit keer noodgedwongen online gehouden.

Zo’n 45 leden namen deel aan de vergadering. De begroting voor 2022, met het daaraan gekoppelde contributievoorstel werd met grote meerderheid van stemmen aangenomen. De contributie gaat met 2,2 % omhoog. Het overzicht van de contributie voor 2022 vindt u HIER.

Er is ook gesproken over de wijziging van de statuten, die moesten worden herzien als gevolg van de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Er waren nog wat aanmerkingen vanuit de leden, die zullen worden verwerkt. De nieuwe statuten zullen dan tijdens een buitengewone ledenvergadering op 17 januari a.s. nogmaals worden voorgelegd aan de leden. Vervolgens worden ze ter goedkeuring voorgelegd aan de Atletiekunie, waarna ze bij de notaris kunnen worden vastgelegd.

De renovatie en uitbreiding van de baan kwam ook aan de orde. Het bestuur kreeg van de vergadering een begrensd mandaat om verder te onderhandelen met de gemeente.

Twee leden van de financiële commissie hebben aangegeven niet meer verder te gaan, te weten Freek Weggeman en Frans van Rijthoven. Zij werden hartelijk bedankt voor hun inzet. Marius Veenker heeft zich kandidaat gesteld en wordt met algemene stemmen gekozen als lid van de financiële commissie. Tijdens de vergadering stelde Ingrid Verhoeven zich kandidaat. Ook zij werd gekozen. Hiermee is de financiële commissie weer compleet.

Mededelingen Overzicht