Nieuwe kandidaat-bestuursleden voor PAC

Het bestuur is verheugd te kunnen meedelen, dat we er in zijn geslaagd zowel een nieuwe secretaris als een nieuwe penningmeester te hebben gevonden.

Henk Doorten (secretaris) en Arjan Lagendaal (penningmeester) hebben aangegeven het bestuur te willen komen versterken. Ze draaien al mee in het bestuur, maar zullen zich formeel kandidaat stellen tijdens de algemene ledenvergadering op 31 mei. Er worden ook gesprekken gevoerd met een kandidaat voor de portefeuille sponsoring en communicatie .

Mededelingen Overzicht