PAC leden nemen initiatief: Corona fonds voor extra activiteiten

De Covid-19 crisis heeft bij PAC een enorme impact gehad op met name de loopgroepen.  Een groepje PAC' ers heeft de hoofden bij elkaar gestoken en een plan bedacht . 

Een Corona-fonds voor extra activiteiten om de Corona-tijden door te komen bij PAC...

 De Covid-19 crisis heeft ons allen zeer in de greep en we hopen natuurlijk dat alle maatregelen die op dit moment worden genomen effect zullen hebben. De kracht van PAC Rotterdam zit altijd in het samenkomen en samenwerken van de leden. Het is voor de meesten van ons de plek waar we wekelijks meerdere keren bij elkaar komen om te trainen, op allerlei niveaus. We missen allemaal die gezellige trainingen op de baan en in het bos, we missen onze trainingmaatjes, en meer dan ooit realiseren we ons hoe belangrijk onze vereniging voor ons allemaal is.  Dit duurt nu al bijna een jaar en, ook al trappelen we van ongeduld, het duurt nog wel even.

In de Ledenvergadering van PAC in december vorig jaar kwam aan de orde dat men toch wel vond dat er al met al te weinig gebeurde voor de leden waar we als club toch wat meer aan zouden moeten doen. Daar werd het idee geboren om met een aantal creatieve geesten acties en activiteiten te bedenken om het PAC-gevoel en de band met de leden in Corona-tijd vitaal te houden met name voor die leden en PAC-groepen die echt wel het nodige tekort komen en gekomen zijn. Daar wordt nu al aan gewerkt. Maar al dat soort acties en activiteiten kosten meestal extra geld en dat kan PAC zich op dit moment echt niet permitteren.

 Vandaar dat een paar PAC’ ers het initiatief hebben genomen om te kijken of we met een groepje mensen een startbedrag bij elkaar konden krijgen voor een ‘Corona-fonds'. Daar is eigenlijk best enthousiast op gereageerd, toch iedere keer weer goed om te constateren dat de leden PAC een warm hart toedragen. We hebben nu een startbedrag aan toezeggingen, waardoor we besloten hebben daadwerkelijk van start te gaan. Dat lukt uiteraard alleen als er mensen zijn die hier een steentje aan willen bijdragen:

  • Op de eerste plaats door eenmalig hiervoor een bedrag of bedragje beschikbaar te stellen: kun je op dit moment iets missen, doe dan een donatie 
  • via rekeningnummer NL26 INGB 0003 3375 16 o.v.v. “PAC Corona fonds”
  • Creatievelingen gevraagd ! Er is al een groep trainers samen met het bestuur bijeen geweest om te brainstormen over ideeën en mogelijkheden voor extra activiteiten,  maar we zoeken nog meer creatieve geesten om acties en activiteiten te bedenken om het PAC-gevoel en de band met de leden in Corona-tijd vitaal te houden met name voor die leden en PAC-groepen die echt wel het nodige tekort komen en gekomen zijn.  Wil je hier aan meedoen, meld je dan aan via bureau.pac@gmail.com
  • Inmiddels is er een uitvraag gedaan onder de leden van de hardloopgroepen naar de wensen en ideeen over activiteiten. Het spreekt voor zich dat activiteiten alleen kunnen worden uitgevoerd als voldoende vrijwilligers er de schouders onder zetten !
Nieuws Overzicht