De PAC Nieuwjaars-enquête

In deze tijd waarin we te maken hebben met allerlei beperkingen en we elkaar niet meer regelmatig zien, leek het ons goed om eens te peilen hoe jullie als leden naar de vereniging kijken.

Natuurlijk is dit een periode waarin we door alle beperkingen niet de gebruikelijke faciliteiten en activiteiten kunnen aanbieden. We willen jullie toch jullie toch een aantal vragen stellen door middel van een enquête, waarbij we natuurlijk ook graag willen weten hoe jullie ervaringen waren voor de Covid-19 maatregelen van kracht werden. In februari zullen we verslag doen van de uitkomsten van de enquête.

Het is de bedoeling om in het vervolg regelmatiger dit soort peilingen onder de leden te houden !

De PAC Nieuwjaarsenquête vinden jullie HIER.  Hartelijk dank voor jullie deelname ! 

Mededelingen Overzicht