Contributie 2021

Contributie en Afdracht Atletiekunie 2021

Er wordt over 2020 geen contributie restitutie verleend naar aanleiding van de Covid crisis. Anderzijds is er besloten om in 2021 de contributie niet te verhogen. De contributie is zoals altijd per kwartaal per 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober verschuldigd. De verplichte afdracht aan de Atletiekunie is per 1 januari van ieder jaar verschuldigd. Nieuwe leden betalen de afdracht bij aanvang van hun lidmaatschap en vervolgens ieder jaar per 1 januari. De tarieven voor 2021 zijn als volgt:

Contributie (exclusief afdracht Atletiekunie)

 

per kwartaal

per jaar

Ienieminies

€ 25,25

€ 101,00

ABCD Pupillen

€ 43,75

€ 175,00

ABCD Junioren

€ 51,50

€ 206,00

Senioren/masters

€ 50,25

€ 201,00

Senioren/masters zonder wedstrijdlicentie

€ 46,50

€ 186,00

Masters 65+

€ 44,50

€ 178,00

Masters 65+ zonder wedstrijdlicentie

€ 44,50

€ 178,00

Bootcamp

€ 44,50

€ 178,00

G-atletiek   

€ 26,50

€ 106,00

Wandelaars   1x per week

€ 30,00   

€ 120,00

Wandelaars   2x per week   

€ 44,50   

€ 178,00

Gezin*

afhankelijk van gezinssamenstelling

€ 599,00 (excl. afdracht Atletiekunie, wedstrijdgeld en extra bijdrage)

Afdracht Atletiekunie

   

Ienieminies

€ 24,50

ABCD Pupillen

€ 24,50

ABCD Junioren

€ 32,10

Senioren/masters/masters 65+

€ 42,65

Senioren/masters/masters 65+ zonder wedstrijdlicentie

€ 18,15

G-atletiek, Wandelaars en Bootcamp

€ 18,15

Gezin*

afhankelijk van gezinssamenstelling 

Totaal te betalen

 

1e kwartaal

2e, 3e en 4e kwartaal

Ienieminies

€ 49,75

€ 25,25

ABCD Pupillen

€ 68,25

€ 43,75

ABCD Junioren

€ 83,60

€ 51,50

Senioren/masters

€ 92,90

€ 50,25

Senioren/masters zonder wedstrijdlicentie

€ 64,65

€ 46,50

Masters 65+

€ 87,15

€ 44,50

Masters 65+ zonder wedstrijdlicentie

€ 62,50

€ 44,50

G Atletiek   

€ 44,65 

€ 26,50

Bootcamp

€ 62,65

€ 44,50

Wandelaars   1x per week

€ 48,15

€ 30,00

Wandelaars   2x per week

€ 62,65

€ 44,50

Gezin*

afhankelijk van gezinssamenstelling

*Gezin: uitsluitend die situatie waarin sprake is van tenminste een kind van 19 jaar of jonger die met ouder(s) / verzorgster(s) lid is van PAC.

Inschrijfgeld éénmalig: € 25,00

Met ingang van 2018 zijn er diverse baangroepen die een extra bijdrage betalen ten behoeve van de extra faciliteiten en intensieve begeleiding. De basiscontributie is gebaseerd op 2 trainingen. De indeling is op voorspraak van de betreffende trainers en de Technische Commissie. Bij gebruik externe faciliteiten (bv. indoorfaciliteiten zoals Dordrecht en de Schiedam A4 hal) betaald door PAC, val je automatisch in de specialisten categorie (ongeacht aantal totale trainingen). Een training is een training onder leiding van een trainer of een training met of zonder begeleiding in het krachthonk.

De tarieven zijn als volgt vastgesteld: 

CATEGORIE    GROEP    KWARTAAL     JAAR
CD junioren Beloften, Selectie  € 12,50      50,00
  Basis, deelname specialisatietraining of juniorenloopgroep € 10,00      40,00
AB junioren Specialisten, 3 of meer tr/wk € 12,50      50,00
  Wedstrijdgroep, wel specialisatie € 12,50      50,00
  Wedstrijdgroep, geen specialisatie € 10,00      40,00
  Basis, deelname specialisatietraining of juniorenloopgroep € 10,00      40,00
Senioren/Masters Specialisten, 3 of meer tr/wk € 12,50      50,00
  Basis, deelname specialisatietraining € 10,00      40,00
    TRAINING  
Pupillen/Basis junioren Extra trainingen (geen spec.tr) €   2,00  

Donateurs: € 50,00 
Wil je de club anders ondersteunen, dan is het donateurschap een goede optie. Als donateur ondersteun je het werk van onze vereniging en kunnen wij onze sportieve doelstellingen in stand houden. Het donateurschap kost slechts € 50,00 per jaar. Je ontvangt het clubblad, je bent welkom bij activiteiten en evenementen georganiseerd door de vereniging. Interesse? Stuur een mail naar bureau.pac@gmail.com

Kortlopend lidmaatschap (3 maanden; eenmalig): Dit is alleen voor starters Hardlopen€ 53,00 (dus niet voor baan, bootcamp, G atletiek, Running Blind of wandelen)

Ledenpas: de Atletiekunie is sinds 1 januari 2017 gestopt met het verstrekken van de hard copy ledenpas. Deze hard copy ledenpas (welke na ontvangst van de digitale ledenpas niet meer geldig is) is vervangen door een digitale ledenpas, met name ingevoerd vanwege duurzaamheid en de kostenbesparing. Voor meer informatie over hoe deze digitale ledenpas te verkrijgen verwijzen wij naar de informatie van de Atletiekunie hierover.

Verschil tussen Recreant en wedstrijdatleet: De jeugd t/m A junioren wordt standaard aangemeld met wedstrijdlicentie. Volwassenen hebben de keus tussen een lidmaatschap met of zonder wedstrijdlicentie. Een uitleg over het verschil is te vinden op de site van de Atletiekunie. 

Rekeningnummer contributies: NL02 INGB 0000 1902 01 RAV PRO PATRIA ALO COMBINATIE PAC

Opzeggen:
meer info is hier te vinden

(typfouten voorbehouden!) 

Contributie Overzicht