Contributie 2021 blijft gelijk

In 2021 blijft de contributie hetzelfde als in 2020. Dit voorstel van het bestuur werd door de algemene ledenvergadering van 14 december jl door de aanwezige leden ondersteund.

De eerste contributie incasso van het nieuwe jaar zal iets hoger zijn, omdat daarbij ook de jaarlijkse bijdrage voor de Atletiekunie wordt doorberekend.

Rotterdampashouders: wil je dat de jaarlijkse korting wordt meegenomen in de volgende factuur en je hebt deze in het Rotterdampasjaar 2020 (1 maart 2020 t/m 28 februari 2021) nog niet gebruikt, stuur dan even voor 30 december een mail met een foto van een kopie van de voorkant van de Rotterdampas naar de ledenadministratie van PAC: ledenadm.pac@gmail.com

Opzeggingen: Natuurlijk hopen we, dat je ook in deze voor de sportverenigingen moeilijke tijden, lid blijft, we hebben je steun hard nodig ! Mocht je onverhoopt toch besluiten uw lidmaatschap te willen beëindigen, dan gelden daarvoor de volgende regels:

·       het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december;

·       Het lidmaatschap kan per kwartaal opgezegd worden. Dit dient te gebeuren vóór het begin van de laatste maand van een kwartaal (dus uiterlijk 1 maart, 1 juni, 1 september of 1 december). Eerder opzeggen, ontslaat je dus niet van de nog lopende contributieverplichtingen tegenover de vereniging. Dit houdt dus in dat als je nu opzegt je lid bent tot einde maart 2021 en je de komende factuur nog moet betalen.

·       Er vindt geen restitutie plaats van de betaalde contributie/licentiekosten

·       Afmeldingen via de trainer worden niet geaccepteerd.

·       Afmeldingen worden alleen in behandeling genomen als alle openstaande facturen betaald zijn.

Adres opzeggen lidmaatschap:

Ledenadministratie PAC
Postbus 21334
3001 AH Rotterdam
E-mail: ledenadm.pac@gmail.com

Mededelingen Overzicht