Beste Leden,

De Covid-19 crisis houdt ons allen nog steeds in de greep en hoewel er al wat signalen worden ontvangen over een werkend vaccin, zal het nog wel een tijd duren voordat we binnen de samenleving weer kunnen spreken van een “normale” situatie.

 Laten we eerlijk zijn, we horen het dagelijks om ons heen, sterker nog, ik hoor het mezelf ook zeggen: “Ik ben er helemaal klaar mee”, maar, we moeten nog even doorzetten.

De maatregelen rondom Covid-19 zijn nog steeds van kracht en we beginnen nu bij PAC ook de gevolgen te zien. De inkomsten vanuit de verhuur van het complex zijn enorm teruggelopen en er zijn geen inkomsten van de kantine hetgeen op langere termijn kan betekenen dat investeringen in het onderhoud van het complex in de toekomst misschien niet mogelijk zijn.

Zo langzamerhand zien we bij de hardloopgroepen ook steeds meer opzeggingen. Dat vinden we uiteraard erg jammer, maar het is ook te begrijpen, want de hardloopgroepen kunnen nauwelijks gebruik maken van de voorzieningen. De kantine is gesloten, de kleedkamers en douches kunnen niet worden gebruikt. Er mag inmiddels weer worden gelopen, in groepjes van vier, op gepaste afstand, maar velen missen de mogelijkheid om zich om te kunnen kleden, de warme douche na afloop (de kleedkamers en douches zijn er klaar voor, gerenoveerd en wel) en het napraten met een drankje na de training.

De gezelligheid is even ver te zoeken. Enkele leden uit de hardloopgroepen hebben het bestuur verzocht te kijken naar enige compensatie via de contributie. Begrijpelijk, maar lastig, zo lang de crisis voortduurt. We hebben nog geen goed zicht op de uiteindelijke financiële schade die de vereniging oploopt als gevolg van deze crisis. Mocht er in de toekomst een voorstel tot compensatie komen, dan zal dat in verband met de financiële consequenties voor de vereniging door de algemene ledenvergadering moeten worden geaccordeerd. 

Er is zeker begrip voor deze vraag, immers, hoe lang kun je als bestuur je leden vragen solidair te blijven met hun vereniging? Aan de andere kant, we zijn nu eenmaal geen bedrijf, we zijn een vereniging, we hebben ons 125 jaar geleden verenigd met als doel gezamenlijk te sporten. In die 125 jaar zijn er meer periodes geweest waarin er maar weinig kon worden gesport. 

Het bestuur moet toezien op een verantwoorde financiële huishouding, daarbij past het volgen van de begroting zoals die is opgesteld voor dit jaar. Zolang de financiële gevolgen van de crisis niet duidelijk zijn kunnen er geen toezeggingen worden gedaan over compensatie. Dit is ook het advies dat vanuit Rotterdam Sportsupport aan alle verenigingen in Rotterdam wordt gegeven. Binnen de gemeente wordt overlegd over nadere compensatie voor de verenigingen. Mocht daar iets uitkomen dan hoort u dat natuurlijk.

Overigens was het de afgelopen maanden hartverwarmend om te zien hoeveel leden en ouders van leden hebben bijgedragen bij het toezicht op de handhaving van de protocollen. We moeten nog even doorzetten, het wordt wel weer beter, de voorzieningen zullen langzaam weer worden opengesteld en er zal weer volop en zonder beperkingen kunnen worden getraind, zodat we na afloop van de training, gedoucht en wel, met een drankje kunnen verzuchten:

“ We waren er echt helemaal klaar mee ! “

 Martin Blok

voorzitter PAC

Nieuws Overzicht