Nieuwe Covid-19 maatregelen

De door de regering afgekondigde nieuwe maatregelen naar aanleiding van de Covid-19 crisis hebben voor de sportverenigingen natuurlijk ook gevolgen.

Wat PAC betreft zijn de volgende maatregelen van belang:  

-De kantine dient de komende weken gesloten te blijven .

-De kleedkamers zijn gesloten

-Ouders moeten helaas weer buiten het hek wachten tijdens de trainingen (met uitzondering van de G atletiek).

De maatregelen gelden vooralsnog voor de komende vier weken, zoals gisteren meegedeeld tijdens de persconferentie.

- boven de 18 jaar trainen in groepjes van maximaal vier

-Veel trainingen kunnen daardoor niet doorgaan

Nog steeds geldt :

-- Bij binnenkomst en vertrek PAC complex : Reinig je handen !

- Naar binnen via het grote hek, naar buiten via het kleine hek, volg de pijlen.

- Parkeren op het complex toegestaan op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagavond en op alle ochtenden, behalve de zaterdagochtend !

 

 

Mededelingen Overzicht