Covid-19: Nieuws over kleedkamers, parkeren en kantine

Hierbij willen wij u graag informeren over de verruimde opening van het PAC-complex, de kleedkamers, de kantine en de parkeerplaats in relatie tot Covid-19.

Bij het herstarten van de trainingen na de lockdown, hebben we veel maatregelen genomen om de trainingen in goede banen te leiden. Uitgangspunt daarbij is altijd geweest om de kans op besmettingen op de vereniging te minimaliseren en tegelijkertijd sporten weer voor alle leden mogelijk te maken. Drukte voorkomen en het aantal aan te raken objecten op het sportcomplex minimaliseren was daarbij een ander uitgangspunt. Zo bleven de kleedkamers en de parkeerplaats gesloten. En de groepen van de sectie Hardlopen moesten buiten het terrein starten.

De tijd is nu rijp om de maatregelen aan te passen op basis van onze ervaringen van de laatste maanden en de veranderende weersomstandigheden nu de herfst en winter voor de deur staan. Uitgangspunt van deze aanpassingen is het beroep op eigen verantwoordelijkheid in het houden van voldoende afstand.

Het bestuur heeft in overleg met het bestuur van de stichting Clubhuis besloten tot  de volgende aanpassingen, ingaande maandag 14 september a.s. We volgen daarbij van de adviezen van RIVM, NOC-NSF, Atletiekunie en Rotterdam Sportsupport:

-        De parkeerplaats wordt op maandag-, dinsdag-, donderdag-, vrijdagavond en zondagochtend weer opengesteld voor leden van PAC.

-       Op de zaterdagochtend en de woensdagavond blijft de parkeerplaats uitsluitend geopend voor trainers en vrijwilligers om gevaarlijke situaties met veel fietsers en jeugd bij de ingang te voorkomen.

-        De kleedkamers kunnen weer gebruikt worden, maar alleen als dit noodzakelijk is (dus thuis omkleden indien mogelijk). Dit houdt verband met de beperkte capaciteit.

-        In de grote kleedkamers max. 8 personen in de kleine kleedkamers max. 6 personen.

-        Max. 2 personen kunnen tegelijk douchen.

-        Toiletten in de kleedkamers kunnen eveneens gebruikt worden.

-        Desinfectiemateriaal is in elke kleedkamer beschikbaar op de momenten dat ze geopend zijn.

-        Iedere dag worden de kleedkamers schoongemaakt en er ligt in elke kleedkamer een registratielijst waarop de gebruikers hun naam kunnen vermelden als zij dat wensen.

-        Op de deuren van de kleedkamers komt een pamflet te hangen met de regels zoals die gelden. Verder wordt er van de eigen verantwoordelijkheid van onze leden uitgegaan. Rondom de kleedkamers is er eenrichtingsverkeer, met de klok mee. Als de kleedkamer te vol is om deze afstand te kunnen houden, wacht dan even buiten tot er voldoende ruimte is

 -        De kantine zal weer worden geopend, te beginnen op de zaterdagochtend en woensdagavond en daarna ruimer, mits zich voldoende barmedewerkers aanmelden.  Veel van onze bar-vrijwilligers vallen in de risicogroep en gaan voorlopig geen bardienst draaien. We zijn daarom op zoek naar vrijwilligers voor tijdens de training van hun kind, of tijdens de training van hun groep. Met name op de dinsdagavond en donderdagavond, want daar hebben we te weinig vrijwilligers voor .

Wil je (weer) bardienst draaien, meld je via bureau.pac@gmail.com zodat je ingedeeld kunt worden.

-        De starttijden van de trainingsgroepen hardlopen worden gespreid tussen 18.45 en 19.30. Dit om te voorkomen dat iedereen tegelijk door het hek gaat en van de kleedruimtes gebruik wil maken.

-        Voor de komende herfst-  en wintermaanden worden de mogelijkheden onderzocht voor het plaatsen van grote tenten op het complex, evt. met heaters, waar de leden voor en na de training kunnen verblijven. Dit omdat het verblijf in de kantine aan een maximum aantal zitplaatsen is gebonden en staanplaatsen niet zijn toegestaan (voor de kantine geldt het horeca-protocol)

-        De reguliere RIVM maatregelen (thuis blijven als je verkouden bent, afstand houden en handen wassen als je het complex opkomt) blijven van toepassing.

-        In- en uitgang blijven gescheiden (uitgezonderd auto’s). De ingang is voor iedereen via de grote poort, uitgang via de kleine poort.

-        Rondom het gebouw van de kantine / kleedruimtes geldt eenrichtingsverkeer met de klok mee.

 Het bestuur verzoekt alle leden om zich aan deze richtlijnen te houden, zodat we allemaal zoveel als mogelijk op normale manier onze sport kunnen blijven beoefenen. Veel zal neerkomen op eigen verantwoordelijkheid van eenieder; leven en laten leven is in dit geval lopen en laten lopen !

Heb je ideeën voor verbeteringen, en/of kun je een handje bijdragen als vrijwilliger bij onze vereniging, meld je aan via bureau.pac@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Mededelingen Overzicht