Nieuwe richtlijnen en maatregelen Covid -19 met ingang van 1 juli.

Zoals u waarschijnlijk heeft vernomen uit de media zijn er per 1 juli weer enkele versoepelingen van de Covid-19 maatregelen ingevoerd.

Na een aankondiging in de persconferentie van de regering duurt het dan altijd even voordat alle organisaties hun adviezen gereed hebben. Na bestudering van de adviezen van respectievelijk RIVM, NOC-NSF, Atletiekunie en Rotterdam Sportsupport, heeft het bestuur in overleg met het crisisteam van PAC en de Stichting Clubhuis het volgende besloten: 

Kantine:

De sportkantines mogen per 1 juli aanstaande weer open. Echter, de Stichting Clubhuis Langepad, die de kantine beheert en exploiteert, had al een proefopstelling gemaakt, met separate in-en uitgang, stoelen op 1,5 meter, een looproute en hygienezuiltjes.  In de praktijk blijkt dit echter nauwelijks tot niet te organiseren. Want, openstelling van de kantine betekent ook dat we meer vrijwilligers nodig hebben. Er moet bijvoorbeeld toezicht zijn bij de in- en uitgang en in de kantine zelf (gezondheidscheck bij de ingang…)  Sommige barvrijwilligers (vaak 60+ en ook 70+) hebben nu al aangegeven voorlopig niet achter de bar te willen staan, omdat het niet mogelijk is achter de bar de 1,5 meter te handhaven. Dat geeft vervolgens onoverbrugbare problemen bij de inroostering..De kosten van het openhouden van kantine en kleedkamers spelen ook een grote rol. De schoonmaakkosten (na elk gebruik moeten de kleedkamers en de kantine intensief gereinigd en ontsmet worden) wegen absoluut niet op tegen de opbrengsten van de kantine in de zomer, zeker als er maar 30 personen tegelijk in de kantine aanwezig mogen zijn (in de kantine dient ook 1,5 meter afstand te worden gehouden). Het spreekt vanzelf, dat we het erg jammer vinden dat we hebben moeten besluiten om de kantine voorlopig nog dicht te houden.

We onderzoeken nog wel of andere voorzieningen haalbaar zijn, zoals bijvoorbeeld een terras buiten.

Kleedkamers:

De kleedkamers zullen gefaseerd worden geopend, te beginnen op de dinsdag- en donderdagavond. Echter, bij gebruik van de kleedkamers is de richtlijn om daar wel de 1,5 meter afstand in acht te nemen. We rekenen daarbij op uw eigen verantwoordelijkheid, op het moment u ziet dat het niet mogelijk is om de 1,5 meter afstand te houden moet u even wachten tot er weer voldoende ruimte is. Vooralsnog adviseren we iedereen om zich zoveel mogelijk thuis om te kleden en ook daar te douchen. We onderzoeken nog hoeveel mensen gebruik zouden willen maken van de kleedkamers.

Hardloopgroepen:

De hardloopgroepen kunnen weer bij PAC verzamelen, ook hier weer met inachtneming van de 1,5 meter afstand. We moeten daartoe extra voorzieningen treffen, want het is niet mogelijk om met honderden lopers tegelijk voor de de kantine te verzamelen. De loopgroepen zullen op verschillende plekken op het complex verzamelen, met name ook op de parkeerplaats, met inachtneming van de 1,5 meter afstand. U ontvangt daarover informatie van de trainer. Bij betreden en vertrek van het complex dient men de handen te reinigen. In- en uitgang zijn gescheiden, volg de pijlen. Voor de hardloopgroepen geldt, dat ook tijdens het lopen de 1,5 meter afstand nog steeds in acht moet worden genomen !

Parkeren:

Het is voorlopig niet mogelijk om op het parkeerterrein te parkeren, enerzijds omdat we drukte bij de poort willen vermijden en anderzijds om de parkeerplaats te kunnen gebruiken als verzamelplek. Komt u met de auto, dan moet u buiten de poort parkeren We adviseren iedereen zoveel mogelijk om met de fiets of lopend naar PAC te komen.

Ouders:

Vanaf 15 juli is het voor ouders toegestaan om de trainingen van hun kinderen bij te wonen. We zijn nog aan het kijken hoe we dat het beste kunnen organiseren, want we willen elke drukte vermijden. U wordt hier nog nader over geïnformeerd.

Vrijwilligers:

Het spreekt voor zich, dat we de verdere uitbreiding van de activiteiten alleen kunnen uitvoeren als we het met elkaar doen, We zoeken daarom nog dringend vrijwilligers voor: 

 -       Toezicht bij de in- en uitgang van het complex; tot nu toe waren dat voornamelijk ouders van kinderen, maar met de uitbreiding naar de hardloopgroepen doen we ook een beroep op de hardlopers om mee te helpen .

 -       Toezicht op het complex zelf.

-        Bardiensten, zodat we, als de kantine weer open gaat we met kortere shifts kunnen werken, een bardienst hoeft dan niet een hele avond of ochtend te duren.

Heeft u een paar uurtjes over ? Stuur dan een bericht naar bureau.pac@gmail.com

We houden doorlopend de richtlijnen vanuit de Atletiekunie, vanuit Rotterdam Sportsupport en de lokale noodwetgeving in de gaten, waarbij de adviezen van Sportsupport uiteindelijk leidend zijn. De richtlijnen kunnen worden gewijzigd, bovenstaande maatregelen zijn dus onder voorbehoud.

In alle gevallen geldt :

-  heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen;

-  18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen; bij het sporten is deze regel losgelaten, maar we adviseren om het waar mogelijk toch zoveel mogelijk te doen. Bij verzamelen en vertrek is het houden van 1,5 meter afstand nog steeds verplicht.

-  was vaak uw handen

-  reinig uw handen bij betreden complex en bij vertrek van het complex

-  vermijdt drukke plekken op het complex

       -  kom zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar PAC

       Samen verslaan we het virus !

Mededelingen Overzicht