Incasso contributie

Een dezer dagen zal de inning van de contributie plaatsvinden. 

Zoals eerder gemeld is de vereniging voor haar voortbestaan grotendeels afhankelijk van de contributie van de leden. Gelukkig hebben de meeste leden begrip voor het feit dat we tijdens de eerste maanden van de crisis niet fysiek hebben kunnen trainen. De online trainingen werden goed bezocht, maar het is natuurlijk veel leuker om elkaar te ontmoeten en samen te trainen. Gelukkig zijn de trainingen inmiddels weer volop bezig en kunnen we weer bijna een volledig programma aanbieden.

Mededelingen overzicht