Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 25 mei

Graag nodigen wij u uit voor de voorjaarseditie van de algemene ledenvergadering van PAC Rotterdam. De vergadering vindt plaats op maandag 25 mei 2020 om 20.00 uur. We kunnen helaas niet fysiek bij elkaar komen en daarom zal de vergadering ditmaal digitaal worden georganiseerd. U kunt de vergadering bijwonen met behulp van een computer (met camera en microfoon), een tablet of een smartphone.

Daartoe moet u zich wel van te voren aanmelden door een bericht te sturen naar bureau.pac@gmail.com. Wij zullen dan de vergaderstukken naar u opsturen. Wij vragen u vriendelijk om eventuele vragen uiterlijk 22 mei a.s. te sturen naar bovenstaand emailadres. De vragen worden tijdens de vergadering beantwoord en in het verslag opgenomen. Tijdens de vergadering is het ook (beperkt) mogelijk om via de microfoon of via de chatfunctie vragen te stellen. We verzoeken u echter zoveel mogelijk uw vragen vooraf schriftelijk in te dienen.

De vergadering wordt met behulp van Microsoft Teams georganiseerd. U ontvangt daartoe, samen met het jaarverslag een weblink voor de vergadering. Als u de app Teams heeft geïnstalleerd kunt u daarmee de vergadering volgen. Heeft u die app niet, dan kunt u de link in een webbrowser openen en op die manier de vergadering volgen.Het is niet noodzakelijk om een Teams account aan te maken. De link werkt niet meteen in de webbrowser Safari van Apple, als u Safari gebruikt moet u eerst de instellingen aanpassen: (zie onderaan dit artikel *).

Een gebruiksaanwijzing over de werking van Teams vindt u hier en hier vindt u een instructievideo  Is het u nog niet helemaal duidelijk, laat het ons dan even weten.

We hadden ons het 125-jarig jubileum wel wat anders voorgesteld. De afgelopen weken, waarin we weer begonnen zijn met het verzorgen van trainingen, hebben laten zien dat PAC Rotterdam over een enorme veerkracht beschikt. De inzet van alle trainers en vrijwilligers is hartverwarmend. De ledenvergadering digitaal ? Dat moet ook lukken !

We zien u graag op 25 mei. Voor koffie of thee moet u zelf even zorgen !

*Instellingen Safari: Als u Teams in Safari wilt gebruiken terwijl de ondersteuning voor de Safari-browser in preview is, gaat u naar Voorkeuren > Privacy en schakelt u de instelling "Voorkom volgen door gekoppelde sites" uit. Vervolgens sluit u de browser en gaat u terug naar teams.microsoft.com in Safari.

Noodwet

De Tweede Kamer heeft eind april 2020 een noodwet (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-124.html zie artikel 6) aangenomen. Deze wet moet het mogelijk maken voor verenigingsbestuurders om juist in deze moeilijke tijd besluiten te nemen middels de ALV zonder fysiek bij elkaar te komen. De vergadering wordt dan digitaal georganiseerd. Leden moeten tijdens de vergadering of voorafgaand wel vragen kunnen indienen, die uiterlijk tijdens de vergadering zelf beantwoord worden. Daarnaast maakt de wet het mogelijk om de termijn voor het houden van een ALV en het opstellen van de jaarrekening uit te stellen.

 

 

 

Mededelingen Overzicht