Hervatting hardlooptrainingen en uitbreiding baan/jeugdtrainingen

Na de aankondiging van de regering over de verdere versoepeling van de Covid-19 maatregelen hebben we bij PAC de afgelopen week veel online vergaderd over hoe we de hardloop-, bootcamp- en wandeltrainingen op een verantwoorde manier kunnen hervatten. We hebben ook uitgebreid besproken hoe we de baan/jeugdtrainingen stapsgewijs kunnen gaan uitbreiden.

Hervatting hardlooptrainingen, bootcamp, Running Blind en wandelen:

We zijn verheugd dat we vanaf maandag 11 mei weer kunnen gaan starten met de hardlooptrainingen ! Een groep start op maandag, de andere groepen zullen op dinsdagavond weer kunnen beginnen. We volgen daarbij de regels, zoals die in de protocollen van de Atletiekunie, NOC*NSF en de gemeente zijn vermeld.

Zie het bericht van Rotterdam Sportsupport: https://www.rotterdamsportsupport.nl/actueel/update-maatregelen-volwassenen-mogen-per-11-mei-weer-sporten

En dat van de Atletiekunie: https://www.atletiekunie.nl/kenniscentrum/bestuurder-en-commissielid/anderhalvemetersamenleving

Vooralsnog is het de bedoeling om in kleinere groepen van maximaal 10 personen (inclusief trainer) te starten, vanaf verschillende locaties. Op die manier kan iedereen ervaring opdoen met de 1,5 meter afstand regel, die natuurlijk voor, tijdens en na het hardlopen van toepassing is. De meeste groepen zullen op een locatie buiten PAC Rotterdam starten, je hoort van je trainer waar dat precies zal zijn. Er wordt daar verzameld en als je op de fiets komt, zet je daar ook je fiets neer. We zullen de trainingen dagelijks evalueren en waar nodig knelpunten en bijzondere situaties aanpassen.

Voor de ouderen onder jullie: er is geen leeftijdsgrens opgelegd voor deelname aan de trainingen. Het wordt aan eenieder overgelaten om in te schatten of het verantwoord is om te gaan trainen. Zie ook de algemene veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen verderop in dit bericht. 

Hou er rekening mee, dat de parkeerplaats bij PAC Rotterdam voorlopig nog gesloten blijft, dit om de drukte bij de toegangspoort beter te kunnen reguleren. Overigens is de Jaffabrug richting Boezemlaan tot 5 juni afgesloten wegens werkzaamheden. Kom daarom zoveel mogelijk op de fiets! Volg de aanwijzingen van de gastheren/gastvrouwen. Kantine, kleedkamers en PAC-o-Droom blijven gesloten.

Uitbreiding trainingen baan/jeugd en start G-Atletiek:

Na de succesvolle opstart van de trainingen voor de atleten t/m 18 jaar, twee weken geleden, hebben we besloten om de trainingen te gaan uitbreiden. De pupillen en de jongste juniorengroepen kunnen vaker gaan trainen en de atleten boven de 18 mogen kunnen ook weer aan de slag. Je ontvangt een bericht van je trainer hierover! Trainingsgroepen die van de atletiekbaan gebruik maken zijn daarvoor ingedeeld zoals alle trainingen op het sportcomplex zijn ingepland om drukte te voorkomen. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat je op eigen houtje naar de baan komt en gaat trainen, ook niet overdag ! Overleg altijd eerst met jouw trainer of de hoofdtrainer van de discipline. Ook hier geldt: het PAC-o-Droom blijft gesloten, evenals de kantine en de kleedkamers. 

Gastheren/gastvrouwen gevraagd:

Achter de schermen wordt door heel veel mensen gewerkt om alle activiteiten weer op een veilige wijze op te starten. Met de uitbreiding van de trainingen komen we echter nog wat handen te kort om de ontvangst van de sporters in goede banen te leiden. Om iedereen op een prettige manier te ontvangen en om te voor te zorgen dat voor te zorgen dat iedereen bij aankomst en vertrek de hygiëneregels naleeft en de geldende procedures volgt zijn we dus naarstig op zoek naar vrijwilligers die de rol van gastheer of gastvrouw op zich zouden willen nemen bij de trainingen.

We zoeken nog mensen voor alle avonden doordeweeks en voor de zaterdag- en zondagochtend. Interesse? Stuur een mailtje naar bureau.pac@gmail.com

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen:

·  Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoest, benauwdheid of koorts.

·  Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar).

·  Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag de atleet weer sporten.

·  Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID- 19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.

·  Iedereen die tot de risicogroep behoort of 70+ is, dient zelf hun risico te analyseren of zij op de accommodatie of in de openbare ruimte zich in groepen kunnen begeven, raadpleeg desnoods je huisarts.

·  Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.

·  Ga voordat je naar de club vertrekt, thuis naar het toilet.

·  Was voorafgaand aan je training je handen met zeep of desinfectans, minimaal 20 seconden.

·  Was de handen met zeep of desinfectans als je handen vuil zijn; na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (bijvoorbeeld deurknoppen); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus.

·  Vermijd het aanraken van je gezicht.

·  Schud geen handen.

Volg te allen tijde de aanwijzingen op van de trainers, gastheren – en/of vrouwen.

Bij het bewust overtreden van de 1,5 meter regel verzoeken we je de training direct te verlaten.

Zorg dat je op tijd komt, maar niet eerder dan 10 minuten voor de training.

Neem genoeg te drinken mee naar de training.

Mededelingen Overzicht