Protocol hervatting jeugdtrainingen

Op woensdag 29 april gaan we weer gefaseerd beginnen met de jeugdtrainingen bij PAC Rotterdam. De Atletiekunie heeft het concept protocol "Atletiek in de 1,5 meter samenleving" aan alle atletiekverenigingen in Nederland gestuurd. De trainingen bij PAC Rotterdam zullen vanzelfsprekend volgens dit protocol worden georganiseerd.

Het complete concept protocol, dat gebaseerd is op het protocol van het NOCNSF (waarin ook de regels van de gemeente zijn opgenomen) kun je HIER downloaden. Lees het goed door, samen met je ouders/verzorgers ! Het protocol kan, als de situatie daarom vraagt, worden aangepast.

- Let op; onderstaande kan eventueel nog worden aangepast/bijgewerkt !! -

We rekenen bij de organisatie van de trainingen op jullie medewerking. De trainers en coördinatoren zullen er op toezien toe dat alle regels goed worden nageleefd !

De trainingen zullen gefaseerd beginnen en wat korter duren, zodat niet iedereen tegelijk het complex opkomt en/of afgaat. Ook zullen soms de aanvangstijden en wellicht zelfs ook de trainingsdagen afwijken van wat gebruikelijk was. De trainingstijden zullen voor woensdag aan jullie worden meegedeeld door je trainer. De eerste twee weken zullen de pupillen en de CD junioren basisgroepen maar één keer per week kunnen trainen. De pupillen- en CD basisgroepen zullen ook worden verdeeld over de woensdag en de zaterdag. De CD selectie en - beloftengroepen zullen twee uit de drie trainingen kunnen volgen. Specialisatietrainingen zullen zoveel als mogelijk doorgaan.

De AB junioren specialisten kunnen hun specialisaties blijven volgen. De AB wedstrijd- en basisgroep zullen in principe twee keer in de week kunnen trainen. De G atleten zullen nog even moeten wachten.

We willen graag weten wie er allemaal kunnen en willen komen, zodat we ons goed kunnen voorbereiden.Vul daarom even dit inschrijfformulier in, voor woensdag 29 april 12.00  uur (het formulier is dichtgezet, voor meer info over het al dan niet meedoen aan de trainingen verwijzen wij naar de trainer(s) van uw kind(eren). De ABC atleten die alleen specialisatietrainingen volgen hoeven dit niet te doen. De junioren loopgroep wel ! De ABC specialisten horen via hun trainer(s) hoe en wanneer de trainingen van start gaan, vraag daar dus naar !

Zorg dat je op tijd komt, maar niet eerder dan 10 minuten voor de training. Als je te laat bent, kun je niet meetrainen. Het is ouders helaas niet toegestaan het terrein te betreden. Kinderen moeten worden afgezet bij de ingang van het complex. De toegangspoort zal alleen worden gebruikt om het complex te betreden. Als je met de fiets komt, blijf dan niet hangen bij de fietsenstalling. Bij vertrek moet gebruik gemaakt worden van het hek bij de fietsenstalling. Let goed op de bewegwijzering !  Kantine, kleedkamers en PAC-o-Droom blijven gesloten.

Ga thuis naar het toilet voordat je naar PAC Rotterdam komt en was je handen. Na de training zul je worden gevraagd je handen te reinigen met desinfecterende vloeistof, die op diverse plekken op het complex beschikbaar is.

Een samenvatting van het protocol staat in deze flyer (klik op de foto voor een Pdf versie):

 

 

 

 

 

 

·  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mededelingen Overzicht