Nieuwsbrief 19 april 2020

Met het laatste verenigingsnieuws rondom de Covid-19 crisis.

Online Algemene Ledenvergadering 25 mei 19.30 uur:

Het bestuur heeft besloten om de algemene ledenvergadering online te houden. We kunnen nu eenmaal niet fysiek bij elkaar komen. Er zijn echter nog wat technische zaken die moeten worden geregeld en we zijn nog in afwachting van enkele verslagen, vandaar dat we een nieuwe datum hebben moeten kiezen.

Dat wordt maandag 25 mei om 19.30 uur.

Hiermee komt de aangekondigde vergadering van aanstaande maandag 20 april te vervallen. Volgens onze statuten moeten de jaarcijfers van 2019 in elk geval voor 30 juni a.s. goedgekeurd worden door de ledenvergadering. Twee weken voor de vergadering (vanaf 10 mei) kunt u zich met een email bericht aanmelden om de vergadering online bij te kunnen wonen via: bureau.pac@gmail.com De jaarstukken worden u dan toegestuurd. Eventuele vragen over het jaarverslag kunnen dan schriftelijk worden ingediend, ter vergadering zullen de vragen worden beantwoord. De digitale bijeenkomst zal via Microsoft Teams worden georganiseerd. U kunt dan vanaf uw computer, laptop, tablet of telefoon deelnemen aan de vergadering. Het is daarvoor niet noodzakelijk om de Microsoft Teams app te hebben geïnstalleerd, ook kunt u via de link die u zult ontvangen deelnemen met een webbrowser. Een camera is niet per se nodig, maar een microfoon wel. Voor de vergadering zullen we nog een korte handleiding rondsturen.  

We hopen dat we jullie op maandag 25 mei a.s. digitaal mogen verwelkomen !

Over de contributie:

We leven in een bijzondere tijd, de gevolgen van het Covid-19 virus voor de samenleving zijn nu al groot en ook in de toekomst zullen we met zijn allen met die gevolgen worden geconfronteerd. Ook voor de vereniging heeft dit gevolgen. Op korte termijn kunnen we geen activiteiten aanbieden en zijn er geen opbrengsten vanuit kantine en verhuur.

Vorige week heeft de vereniging de kwartaalcontributie geïncasseerd. Het lijkt tegenstrijdig te moeten betalen, terwijl het complex gesloten is en er geen normale trainingen worden aangeboden. De meeste kosten voor de vereniging gaan echter door; huur complex, vaste lasten, vaste personeelskosten, kosten administratie, afdracht aan de atletiekbond, enzovoort. In de begroting van de vereniging is rekening gehouden met contributie inkomsten voor een heel jaar.  Het tijdelijk stopzetten van de contributie is geen optie. Dat zou het voortbestaan van de vereniging in gevaar brengen. Bovendien kan een dergelijk besluit alleen worden genomen na goedkeuring van de algemene ledenvergadering. Zoals in de vorige nieuwsbrief al werd geschreven zullen we na de crisis, wanneer alle kosten duidelijk zijn, onderzoeken of een compensatie tot de mogelijkheden behoort.

We zijn natuurlijk niet voor niets een vereniging, en we rekenen op jullie steun en solidariteit! Gelukkig hebben we gemerkt dat vele PAC-cers de vereniging een warm hart toedragen en haar blijven ondersteunen.

We kunnen ons echter voorstellen, dat er omstandigheden zijn waardoor de contributie even niet kan worden voldaan. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van inkomstenderving als gevolg van de crisis. Als de contributiebetaling voor u problemen geeft, neem dan even contact op met onze administratrice Anneke de Jongh, via bureau.pac@gmail.com of 010 - 452 19 60 (bij geen gehoor, laat berichtje achter zodat Anneke terug kan bellen!). Het verenigingsbureau is ook tijdens deze crisis bereikbaar!

Plannen voor de toekomst:

U zult zich afvragen "wanneer kunnen we weer samen trainen?"  We houden nauwlettend de persconferenties van de regering in de gaten en we volgen de richtlijnen zoals die via het NOCNSF, de Atletiekunie en Rotterdam Sportsupport worden aangegeven. Het kan zijn dat er op enig moment een versoepeling komt van de maatregelen. Het bestuur van PAC beraadt zich daarom nu al samen met de technische commissies, over hoe we, als dat weer is toegestaan, de trainingen kunnen vormgeven, al dan niet aangepast, met inachtneming van de dan geldende regels.

Hou vooral de nieuwsbrief, de website en onze facebookpagina’s in de gaten!

PAC Rotterdam op YouTube:

Al gezien, die leuke trainingen en oefeningen op het PAC Rotterdam YouTube kanaal ? Klik hier

Blijf gezond en zorg goed voor jezelf en voor elkaar!

 

Mededelingen Overzicht