Nieuwsbrief 29 maart 2020

De Covid-19 crisis heeft ons allen zeer in de greep en we hopen natuurlijk dat alle maatregelen die op dit moment worden genomen effect zullen hebben. Het belangrijkste is, dat we met zijn allen de adviezen en richtlijnen opvolgen en dat we elkaar gezond houden, De kracht van PAC Rotterdam vindt haar oorsprong in het samenkomen en samenwerken van de leden. Het is voor de meesten van ons de plek waar we wekelijks meerder keren bij elkaar komen om te trainen, op allerlei niveaus. We missen allemaal die gezellige trainingen op de baan en in het bos en we staan allemaal te trappelen van ongeduld, maar we moeten voorlopig nog even wachten.

Bij de vereniging liggen alle activiteiten even stil, dat is nu eenmaal niet anders. Het bestuur vergadert regelmatig online, want sommige zaken lopen wel door… de zonnepanelen moeten worden geplaatst, er moet iets gebeuren met de voorraad van de kantine (gaat naar de nachtopvang op initiatief van de Stichting Klubhuis), geplande activiteiten kunnen niet doorgaan enz, enz. De verhuur van het complex aan derden zal ook stil komen te liggen. We moeten bedenken hoe we daar op kunnen anticiperen.

De financiële consequenties zullen voor eenieder pas na de crisis duidelijk worden. Dat geldt ook voor de vereniging. We hopen dus ook van harte, dat jullie onze vereniging blijven steunen, ook al kan er even niet worden getraind. Omstreeks 8 april zal de contributie weer worden geïncasseerd.

Ook al liggen de activiteiten stil, online houden we uiteraard contact met elkaar. Het bestuur is nog steeds bereikbaar (bureau.pac@gmail.com), dus laat het ons vooral weten als jullie ideeën of suggesties hebben. Denk met ons mee over hoe we deze periode zo goed mogelijk door kunnen komen ! Het is hartverwarmend om te zien dat verschillende groepen actief contact hebben via hun app-groep waar voorbeelden van thuistrainingen worden gedeeld. Dat is mooi, laten we elkaar zoveel mogelijk steunen en motiveren tijdens deze moeilijke periode !

Zo is er een initiatief van enkele jeugdtrainers, die online trainingen aanbieden via filmpjes, houdt daarvoor vooral de Facebookpagina, het YouTube kanaal van PAC, de PAC Rotterdam nieuwsbrief en de app-groep van jullie groep in de gaten. 

Voor nu, blijf zoveel mogelijk bewegen, maar hou de richtlijnen in acht en vooral, zorg voor elkaar en blijf gezond !

Algemene ledenvergadering:

De maatregelen die zijn genomen om verdere verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan betekenen ook, dat de voorjaarseditie van de Algemene Ledenvergadering van PAC Rotterdam geen doorgang kan vinden, althans niet fysiek. Het bestuur onderzoekt de mogelijkheid om er een online vergadering van te maken, indien dat mogelijk blijkt ontvangt u daarvoor een uitnodiging via de nieuwsbrief. De jaarverslagen, inclusief het financiële jaarverslag kunt u van af maandag 6 april opvragen bij de administratie via bureau.pac@gmail.com. Mocht het niet lukken om online te vergaderen, dan zal de vergadering op een later moment dit jaar worden gehouden.

 

Jubileumactiviteiten uitgesteld:

Het bestuur heeft als gevolg van de Covid-19 crisis besloten om de jubileumactiviteiten, die stonden gepland op 19 juni (receptie en reünie) en 27 juni, uit te stellen tot na de zomer. Op dit moment kunnen we nog uitstellen zonder te veel kosten te maken. De precieze data zullen nog worden vastgesteld. De presentatie van het jubileumboek wordt ook uitgesteld tot na de zomer.  

 

Protocol trainingen en evenementen:

PAC Rotterdam volgt de richtlijnen, zoals die zijn opgesteld door het RIVM en laat zich daarbij adviseren door het NOC-NSF, de Atletiekunie en Rotterdam Sportsupport. Volgens de laatste richtlijnen mogen er tot 28 april geen trainingen worden gegeven. Er is een kans dat die termijn wordt verlengd. Ook zijn evenementen tot 31 mei niet toegestaan.

Als de termijn wordt verlengd, of als de situatie onduidelijk blijft zou dat kunnen betekenen, dat de Ekiden en zelfs de Maasstadloop geen doorgang kunnen vinden. Vanzelfsprekend zal dat tijdig worden meegedeeld.

Voor de Rotterdam Marathon is door de organisatie een nieuwe datum vastgesteld. Deze zal nu op zaterdag 24 oktober (Kids runs, City Run) en zondag 25 oktober (Marathon, 1/4 Marathon) worden gehouden.

De Atletiekunie heeft besloten om alle competities voor dit jaar te annuleren. Voor de NK's wordt misschien nog een andere datum gepland.

De komende week zal de regering waarschijnlijk weer nieuwe maatregelen aankondigen. Als die maatregelen aanleiding geven tot een verandering van de situatie bij de vereniging, zullen we jullie via de nieuwsbrief berichten.

Clubblad:

De nieuwe editie van het clubblad zal gezien de omstandigheden, zeer waarschijnlijk niet meer voor de zomer uitkomen. 

Zonnepanelen:
Tot slot ook nog wat positief nieuws: de zonnepanelen zijn geplaatst, 180 stuks, op het dak van de kantine en op het PAC-o-Droom !   

 

Mededelingen Overzicht