Algemene ledenvergadering verplaatst naar 20 april

De algemene ledenvergadering (voorjaarseditie) die normaal gesproken in de laatste week van maart zou plaatsvinden, is verschoven naar 20 april.

Dit vanwege de drukte rondom de organisatie van de jubileum activiteiten, de presentatie van de Atletiekvisie, allerlei zaken rondom het complex en omdat we de nieuwe penningmeester graag in de gelegenheid willen stellen een gedegen financieel verslag uit te brengen. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Mededelingen overzicht