Geraniumproject voor ouderen van start !

Op dinsdag 4 december is het Geraniumproject bij PAC van start gegaan, een project met als doel ouderen de mogelijkheid te bieden om meer te bewegen en om meer sociale contacten op te doen. Het startschot werd gegeven door Mw. Ellen Verkoelen, gemeenteraadslid voor 50+ te Rotterdam .

We hebben als sportvereniging de ambitie en verantwoordelijkheid om naast het aanbieden van trainingen en wedstrijden (onze kerntaak) ons actief te blijven inzetten voor maatschappelijke doelen zoals het stimuleren van participatie, integratie en gezondheid. Daarbij speelt de aandacht voor ouderen een grote rol. 
Eerder dit jaar diende het bestuur van Atletiekvereniging PAC een aanvraag in bij het Neyenburgh fonds voor een bijdrage aan een op te starten project voor ouderen bij PAC. 

Ons beeld bij PAC is natuurlijk wat vertekend met al die super fitte , nog steeds hardlopende ouderen die ons bij de vereniging voorbijlopen, maar in het algemeen bewegen ouderen in Rotterdam te weinig en is het sociaal isolement van ouderen een toenemend probleem. Wij willen gaan proberen om die ouderen achter de geraniums vandaan te halen !

Bij PAC hebben we al behoorlijk ervaring met sportieve en sociale activiteiten voor ouderen in onze dinsdagochtend groep , maar ook bij andere groepen lopen relatief veel ouderen. Binnen de vereniging hebben we zo’n 125 leden boven de 70 jaar en bijna 400 leden boven de 50 jaar. Aantallen die je bij andere sportverenigingen niet snel zult aantreffen.

We beschikken bij PAC over een prachtig complex in de nabijheid van het Kralingse Bos en over een clubhuis , dat in de ochtenden doordeweeks beschikbaar is. 

Het plan is om de activiteiten die we al organiseren voor ouderen bij PAC uit te breiden met wandelgroepen en hardloopgroepen op andere ochtenden, maar ook om andere vormen van gezond bewegen en sociale activiteiten aan te bieden. 

Ons plan werd door het Neyenburgh fonds gehonoreerd met een mooie subsidie. Met dat geld kunnen faciliteiten worden gecreëerd om een breder scala aan activiteiten aan te kunnen bieden aan ouderen. 

Om de activiteiten verder vorm te geven is een werkgroep opgericht met ervaringsdeskundige vrijwilligers. Binnen de werkgroep (binnenshuis ook wel de "Geraniumgroep" genoemd) wordt de te volgen strategie bedacht, om het plan zo goed mogelijk ten uitvoer te brengen. Daartoe wordt ook aansluiting gezocht met het project “Sociaal Vitaal” van de gemeente. Met behulp van professionele ondersteuning gaan we ook contacten leggen en samenwerken met instellingen uit de omliggende wijken, zoals verzorgingstehuizen, huisartsenposten, enz. 

Meer informatie of wil je ideeën met ons delen ? Stuur een bericht naar geraniumproject@pacrotterdam.nl .

Nieuws overzicht